Tien jaar na babydrama Nij Beets: 'It hat west. Mar wy binne it net fergetten'

Het babydrama van Nij Beets schokte tien jaar geleden niet alleen het dorp en het land, maar de hele wereld. Hoe is het nu in de Opsterlandse plaats?

Informatiebijeenkomst in Nij Beets. Voorlichter, burgemeester en vertegenwoordiger van Plaatselijk Belang verlaten het dorpshuis.

Informatiebijeenkomst in Nij Beets. Voorlichter, burgemeester en vertegenwoordiger van Plaatselijk Belang verlaten het dorpshuis. Foto: AWFoto.nl/Andre Weening

Lees meer over
Opsterland

Als het over Nij Beets ging, betrof het de vurig gewenste heropening van het Polderhoofdkanaal. Of het lot van de gestreepte waterroofkever die daar hinder van zou ondervinden. En, veel langer geleden, ging het er over socialistenleider Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Maar ineens, in augustus 2010, was daar het babydrama.

Nieuws

menu