Plan samenwerking Zuidoost moet concreter

Het gemeentehuis van Opsterland. FOTO JILMER POSTMA

Waar moet de huidige ambtelijke samenwerking tussen Opsterland en West- en Ooststellingwerf toe leiden?
Lees meer over
Opsterland
Ooststellingwerf
Weststellingwerf

Politieke partijen in Opsterland willen hier graag antwoord op. In een motie wordt het college opgeroepen om samen met de drie gemeenteraden een toekomstvisie op te stellen die concreter is dan de tien onlangs geformuleerde actiepunten.

Eenzelfde oproep werd vorige week aangenomen in Weststellingwerf. Hier willen ze nog voor de zomer een visie. In Oostellingwerf werd diezelfde motie aangehouden tot een volgende vergadering.

Nieuws

menu