Oud-Statenlid Buisman in hoger beroep zwaarder gestraft voor verduisteren subsidiegelden

Het Leeuwarder Gerechtshof. Foto: LC/Tiffany Peters

Oud-Statenlid Pieter Buisman (58) uit Beetsterzwaag is in hoger beroep veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden, proeftijd twee jaar, wegens het verduisteren van provinciale subsidiegelden.
Lees meer over
Opsterland

Met die uitspraak strafte het gerechtshof de voormalig PVV’er beduidend zwaarder dan de rechtbank had gedaan. In februari 2017 werd Buisman door de rechtbank veroordeeld tot een geheel voorwaardelijke werkstraf van 120 uur.

Lees ook | Werkstraf en voorwaardelijke celstraf geëist tegen oud-Statenlid Buisman

Het hof tilde er zwaar aan dat Buisman in zijn functie als volksvertegenwoordiger meerdere malen gelden die bestemd waren als vergoeding voor een fractiemedewerker naar zijn privérekening heeft overgeboekt. In totaal ging het om ruim 17.000 euro. Dat geld was aan het Statenlid toegekend nadat hij zich begin 2014 – vanwege de ‘minder Marokkanen’ uitspraken van Geert Wilders – van de PVV-fractie in de Provinciale Staten had afgescheiden. Buisman ging door als eenmansfractie.

Niet genoeg tijd om fractiemedewerker te zoeken

Buisman stelde dat hij niet genoeg tijd heeft gekregen om een fractiemedewerker te zoeken. Volgens het hof heeft de provincie Fryslân Buisman er tijdig van op hoogte gesteld,in april 2014, dat hij recht had op voorschotten (tot een bedrag van 20.000 euro) om een fractiemedewerker te werven en aan te stellen. Buisman redeneerde dat hij in feite zijn eigen fractiemedewerker is geweest en dus aanspraak kon maken op het geld. Dat is in strijd met de Provinciewet: het is een Statenlid verboden om het ambt te combineren met de functie van fractiemedewerker.

Buisman heeft volgens het hof misbruik gemaakt van publieke middelen en heeft zijn eigen belangen boven die van de samenleving gesteld. Het hof acht dit „uiterst laakbaar”, temeer omdat Buisman als volksvertegenwoordiger een voorbeeldfunctie bekleedde. „Het aanzien van de politiek en de overheid in het algemeen wordt ernstig geschaad wanneer personen in een publiek ambt frauderen en zichzelf met gemeenschapsgeld verrijken”, stelde het hof.

Subsidiegelden én proceskosten terugbetalen

Ondanks het tijdsverloop en het gegeven dat Buisman kampt met ‘serieuze gezondheidsproblemen’ deelde het hof een veel zwaardere straf uit dan de rechtbank. Het hof bepaalde dat Buisman de verduisterde subsidiegelden aan de provincie moet terugbetalen. Ook de proceskosten die de provincie heeft gemaakt, 2772 euro, komen voor de rekening van het oud-Statenlid. In totaal komt dit dus ongeveer neer om 20.000 euro.

Lees ook | Buisman wil provincie geld niet terugbetalen

Eerder had de bestuursrechter al bepaald dat Buisman het geld terug moest betalen. Ook daar ging hij niet mee akkoord, hij procedeerde door tot aan de Raad van State. De hoogste bestuursrechter stelde in januari 2018 de provincie Fryslân in het gelijk. Advocaat-generaal Leo den Hollander zei twee weken geleden dat het geld nog steeds niet was terugbetaald.

Nieuws

menu