Opsterland zoekt oplossing voor 'weglekken' plastic naar Drachten

FOTO JILMER POSTMA

FOTO JILMER POSTMA

Inwoners van Opsterland brengen hun plastic vuilnis met regelmaat naar Drachten. De gemeente zoekt een list om dit ‘afvaltoerisme’ te keren.
Lees meer over
Opsterland

De oorzaak ligt in de manier waarop de gemeenten hun plastic inzamelen. Opsterlanders gooien dit, net als de meeste Friezen, bij het ‘grijze’ restafval. Vuilverwerker Omrin haalt het plastic er op ecopark De Wierde bij Heerenveen naderhand weer uit.

Smallingerland werkt niet met Omrin en doet juist aan ‘bronscheiding’ van plastic: de inwoners leveren het apart in. Milieuvriendelijker, menen sommigen in Opsterland, die hun plastic daarom naar de buurgemeente brengen om het daar kwijt te raken.

Geld speelt ook een rol: in Opsterland betalen bewoners voor het legen van elke volle afvalcontainer. Plastic dat in Smallingerland wordt ingeleverd, bespaart flink wat ruimte in de Opsterlandse kliko’s.

Lees ook: Naar Drachten, dus twee zakken afval mee

Onwenselijk en onnodig, vindt wethouder Rob Jonkman. Hij spreekt over ,,het verstoren van de afvalstroom” wanneer burgers door wisselende afvalregels hun vuilnis buiten de gemeente weggooien

Dit najaar evalueert Opsterland een proef op de milieustraat in Gorredijk. Daar mogen bewoners hun zelf gescheiden plastic sinds 1 januari gratis inleveren, als ze het niet thuis in de container willen gooien. De proef is alleen bedoeld om het ,,weglekken” van plastic tegen te gaan, niet om het beter te kunnen scheiden. Dat doet Omrin al in voldoende mate, vindt de gemeente.