Opsterland ontkomt aan bezuinigingen

Opluchting in Opsterland. Voor de zomer was de verwachting nog dat er flink bezuinigd zou moeten worden, nu ligt er een begroting met een overschot van 1,4 miljoen euro.

FOTO

FOTO ANP

,,Het zag er best somber uit, maar na de vakantie is de zon weer gaan schijnen’’, stelde wethouder Rob Jonkman dinsdagmiddag bij de presentatie van de begroting voor 2022. Hier kondigden burgemeester en wethouders aan dat er voorlopig niet bezuinigd hoeft te worden. Dit heeft vooral te maken met nieuwe afspraken die het rijk en gemeenten in het zomerreces maakten over de financiering van de jeugdzorg. Opsterland krijgt 2,3 miljoen extra ter compensatie van de ontstane tekorten.

Hoewel Jonkman blij is dat er na drie magere jaren weer een gezonde begroting ligt, waarschuwt hij ook voor te veel optimisme. Voor de langere termijn is er bijvoorbeeld nog steeds veel onzekerheid over de financiering van sociale taken. Wethouder Libbe de Vries noemt in dit verband de aanzuigende werking van het Wmo-abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdrage aan Wmo-voorzieningen, dat geleid heeft tot een tekort van 700.000 euro.

Daarnaast verwacht wethouder Jonkman dat de geplande herijking van het Gemeentefonds in 2023 negatief zal uitpakken voor Opsterland. ,,De laatste stand van zaken is dat we 200.000 euro minder krijgen.’’ Andere onzekerheden zijn onder meer de kosten als gevolg van de coronacrisis en de toekomst van de door gemeenten bestreden ‘opschalingskorting’ (minder geld uit het Gemeentefonds). Jonkman: ,,We hebben nu 1,4 miljoen structureel over, maar het kan zomaar zijn dat dat alsnog verdampt.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opsterland
Lokale politiek