Opsterland maakt werk van kunstgrasvervuiling en legt zichzelf een dwangsom op

Kunstgras. Foto: Catrinus van der Veen.

Op de kunstgrasvelden in Beetsterzwaag, Bakkeveen en Lippenhuizen moeten binnen een jaar maatregelen genomen zijn om verontreiniging door rubberkorrels ongedaan te maken en verdere vervuiling te voorkomen.
Lees meer over
Opsterland

Opsterland heeft zichzelf hiertoe een last onder dwangsom opgelegd.

Vorig jaar zomer ontving de gemeente een handhavingsverzoek van stichting InStrepitus, ook wel bekend als Komvandatgrasaf. Volgens de stichting zijn bij de velden in Beetsterzwaag, Bakkeveen en Lippenhuizen onvoldoende maatregelen genomen om bodemverontreiniging te voorkomen. Dit is in strijd met de zorgplicht zoals genoemd in de Wet bodembescherming.

Naar aanleiding van dit handhavingsverzoek zijn de velden bezocht door toezichthouders van de Friese milieudienst FUMO. Ook zij constateerden overtredingen.

Met een dwangsom van drie keer maximaal 26.250 euro boven het hoofd moet Opsterland binnen zes maanden schoonlooproosters en kantplanken rond de kunstgrasvelden aanbrengen. Afgelopen najaar had de gemeente het rubbergranulaat dat naast de velden lag al opgeruimd. Ook zijn er afspraken gemaakt over beheer en onderhoud.

Rondom het kunstgrasveld op sportpark De Boskfinnen in Beetsterzwaag is de bodem vervuild geraakt, zo blijkt uit onderzoek van ingenieursbureau MUG. Onduidelijk is nog hoe de grond gesaneerd gaat worden en wat dit gaat kosten. Dit moet nadere studie uitwijzen. De gemeente heeft twaalf maanden de tijd om de verontreiniging ongedaan te maken.

De stichting InStrepitus heeft ook bij de gemeenten Súdwest Fryslân, Tytsjerksteradiel, Harlingen, Waadhoeke, Leeuwarden en Heerenveen een handhavingsverzoek ingediend.

Nieuws

menu