Natuurontwikkeling rond Oude Bosch van start: fiets- en wandelpaden blijven open

 Nabij 't Oude Bosch bij Wijnjewoude. FOTO GOOGLE STREETVIEW

Nabij 't Oude Bosch bij Wijnjewoude. FOTO GOOGLE STREETVIEW

Rond Oude Bosch, tussen Wijnjewoude en Bakkeveen, worden binnenkort enkele natuurpercelen van Staatsbosbeheer ingericht voor Natuurnetwerk Nederland. Het gaat om de aanpak van enkele poelen, het stimuleren van heidegroei en de aanleg van akkers, boomwallen en een wandelpad.
Lees meer over
Opsterland

Het gebied ligt in het beekdal van het Alddjip, tussen de beek en de weg Duerswâld. Het werk is naar verwachting in december klaar. Tijdens de uitvoering wordt vooral gebruik gemaakt van beheerpaden van Staatsbosbeheer om materiaal aan- en af te voeren. Fiets- en wandelpaden in het gebied blijven open en bruikbaar.