Laatste hordes voor dorpsgebouw Tijnje

Nog een paar hobbels te nemen en dan kan de schep begin volgend jaar de grond in. Met de bouw van een multifunctionele accommodatie in Tijnje blijft de gymzaal behouden voor het dorp.

Zoals het MFA in Tijnje eruit moet komen te zien. ILLUSTRATIE ARCHITECTENBUREAU VAN MANEN EN ZWART

Zoals het MFA in Tijnje eruit moet komen te zien. ILLUSTRATIE ARCHITECTENBUREAU VAN MANEN EN ZWART

Hij stond te glunderen in de raadszaal, vond Sjors Veenstra van het CDA. Voorzitter Marc Mulder van Plaatselijk Belang Tijnje praatte de politiek in Opsterland deze week bij over het plan om aan de Breewei een nieuwe multifunctionele accommodatie te bouwen.

In de mfa worden basisschool De Opstekker, de peuterspeelzaal en het dorpshuis ondergebracht, en er komt een multifunctionele zaal voor onder meer sport en toneel. De nieuwbouw wordt tegen het bestaande clubgebouw van voetbalvereniging VV Tijnje ‘aangeplakt’, op de plek van de huidige tennisbanen die verplaatst worden.

Gymzaal afgeschreven

Al zes jaar wordt er in Tijnje aan het plan gewerkt. Directe aanleiding in 2014 was de mededeling van de gemeente Opsterland dat de gymzaal in het dorp afgeschreven was en er geen vervanging zou komen. Mulder: ,,Wy woenen foarsjennings bondelje sadat de gymseal behâlden wurde koe. Dy funksje is tige wichtich foar de skoalle, mar ek foar it ferieningslibben.’’

Nu zijn er nog maar een paar hordes te nemen. Zo moet het aangepaste ontwerp van architectenbureau Van Manen en Zwart in Drachten nog officieel worden goedgekeurd door Hûs en Hiem. De overgang tussen het oude en nieuwe gedeelte was in eerste instantie kubusvormig, maar de multifunctionele zaal heeft op advies van de adviescommissie een puntdak met doorgetrokken gevel gekregen.

Financiën

Een tweede ,,útdaging’’ zijn de financiën. Het project kost fors meer dan gedacht. Waar twee jaar geleden werd uitgegaan van 3,9 miljoen euro, staat in de nieuwste raming dat alle wensen samen ruim 5 miljoen euro kosten. Dit komt onder meer door de stijging van bouwprijzen, strengere eisen aan het binnenklimaat en tegenvallende kosten voor het opknappen van het clubgebouw en het verplaatsen van de sportvelden.

Het dorp denkt het verschil te kunnen overbruggen, onder meer met subsidies en fondsen, zelfwerkzaamheid en acties en sponsoring uit het dorp. ,,En wy binne yn petear oer in maatskiplik ferantwurde liening.’’ Een eerste aanvraag uit het Iepen Mienskipsfûns van de provincie werd afgewezen, maar er is inmiddels een tweede verzoek ingediend. Als het bedrag niet helemaal rond- komt, dan is volgens Mulder de nood nog niet aan de man. De mfa komt er gewoon. ,,Mar dan skowe wy it optimalisearjen en it ferduorsumjen fan it sportgebou earst in jier of twa, trije op.’’

Bestemmingsplan

En dan is er nog het bestemmingsplan. Twee buurtbewoners dienden een zienswijze in omdat ze zich zorgen maken over de verkeersveiligheid. Ook de gemeenteraad is hier bezorgd over. Officieel is de Breewei een 30-kilometerzone, maar er wordt regelmatig te hard gereden – volgens Mulder vooral ook door dorpsbewoners. Verantwoordelijk wethouder Anko Postma noemt dit een bekend probleem waar alle aandacht voor is. Er komt een apart plan en budget voor de herinrichting van de omgeving.

Begin oktober moet de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststellen. En als een meerderheid later dit jaar voor het toekennen van de gereserveerde 3,8 miljoen euro stemt, dan kan de bouw in het eerste kwartaal van volgend jaar beginnen. Na de zomervakantie zou de school klaar moeten zijn. Dorpsbewoners moeten dan zelf nog aan de slag met de afwerking van de ontmoetingsruimtes in het gebouw.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opsterland