Jongeren willen hangplek in Ureterp

Nu de skatebaan ontmanteld is, wordt voor jongeren in Ureterp gezocht naar een geschikte locatie voor een overkapte ontmoetingsplek.

De versleten halfpipe aan het Fûgelliet werd onlangs op verzoek van Plaatselijk Belang weggehaald. De baan werd niet veel meer door skaters gebruikt, maar was een verzamelplek voor jongeren geworden. Uit de buurt kwamen klachten over geluidsoverlast en troep.

Het dorp vroeg de gemeente Opsterland om na te denken over een alternatief. Die schakelde jongerenwerk CodeHans in. Uit gesprekken met jongeren bleek dat er geen behoefte was aan een nieuwe skatebaan, maar wel aan een andere ontmoetingsplek.

Zorgen over overlast

CodeHans oriënteert zich nu samen met Plaatselijk Belang op een geschikte locatie voor zo’n jongeren ontmoetingsplek (jop). Gedacht wordt onder meer aan het parkeerterrein bij MFC De Wier, waarin ook jeugdsoos De Klink gevestigd is. Buurtbewoners zijn bezorgd. Een aantal meldde zich bij de gemeente met zorgen over overlast.

Binnenkort wordt het idee besproken tijdens twee digitale buurtbijeenkomsten waarbij ook de gemeente, Code Hans en de politie aanwezig zullen zijn. Op basis van deze gesprekken komt er een vervolg.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opsterland