Initiatiefnemers vrezen het einde van het seniorenhofje in Beetsterzwaag

Het burgerinitiatief om in Beetsterzwaag tot een seniorenhofje te komen is gesneuveld. Het is aan de gemeenteraad van Opsterland om te redden wat er te redden valt.

Op de plek van de oude basisschool de Trime in Beetsterzwaag moet een seniorenhofje komen.

Op de plek van de oude basisschool de Trime in Beetsterzwaag moet een seniorenhofje komen. Foto: Jilmer Postma

Lees meer over
Opsterland

Een groep senioren uit Beetsterzwaag, verenigd in de stichting Koningshof, legde in 2018 een plan bij de gemeente neer voor een woonvorm in hun dorp waar 55-plussers samen zelfstandig kunnen wonen in levensloopbestendige huizen. Op het terrein van voormalig basisschool De Trime aan It Merkelân zouden 24 tot 26 woningen verrijzen rond een gezamenlijke binnentuin. Meer dan vijftig mensen registreerden zich als belangstellenden.

Didam-arrest gooide roet in het eten