Hoe is het om te leven en werken in een state? Deel 2: Fockensstate, in de schaduw van de grote drie van Beetsterzwaag

Gerrit Wytze Hoekstra herstelde de vroegste state van Beetsterzwaag in oude luister. Met liefde, maar na ruim dertig jaar onderhoud, zonder een cent subsidie, durft de zeventiger de ladder niet meer op.

De oudste state van Beetsterzwaag zit vol verhalen, weten bewoners Gerrit en Anky Hoekstra.

De oudste state van Beetsterzwaag zit vol verhalen, weten bewoners Gerrit en Anky Hoekstra. FOTO JILMER POSTMA

Lees meer over
Opsterland

,, A ls we van de westkant Beetsterzwaag binnenrijden, worden we direct al verrast door het imposante Lyndenstein’’, schreef amateur-historicus Sib Boersma in het voorwoord van zijn boek De geschiedenis van de adel en andere voorname families in Beetsterzwaag en Olterterp uit 2019. Het steekt Gerrit (76) een beetje dat zijn kop-hals-rompboerderij, Fockensstate, wordt overgeslagen. Terwijl het pand wel degelijk eerder te zien is dan Lyndenstein.

Nieuws

menu