Geld voor aanpak Sweachster– en Gerdyksterwei

De Sweachster– en Gerdyksterwei. BEELD GOOGLE STREETVIEW

Nu het rijk 72.000 euro uittrekt voor de aanpak van de weg tussen Beetsterzwaag en Lippenhuizen, kan het werk aan de Sweachster– en Gerdyksterwei dit voorjaar beginnen.
Lees meer over
Opsterland

Delen van de rijbaan worden ingericht als 60 kilometerweg. Het college van Opsterland wilde dit plan wegbezuinigen, maar werd teruggefloten door de raad. Die stelde alsnog 100.000 euro beschikbaar op voorwaarde dat er een co-financier kwam.

Omdat de provincie niet wilde bijdragen, klopte de gemeente aan bij het rijk.

Nieuws

menu