Gaan de gemeenten in Zuidoost-Friesland 'doormodderen' of fuseren?

Moeten Opsterland, Oost- en Weststellingwerf zelfstandig blijven of moet op termijn toch weer worden gedacht aan een fusie? De gemeenteraden spreken er de komende weken over.

Het gemeentehuis van Weststellingwerf in Wolvega.

Het gemeentehuis van Weststellingwerf in Wolvega. FOTO ARCHIEF

,,Er is geen enkele reden om aan een fusie te denken. Groter is lang niet altijd beter.” Volgens Marcel van Opzeeland van Opsterlands Belang voldoet de huidige samenwerking – drie afdelingen zijn samengevoegd – prima. Meer is ook niet nodig, wat hem betreft, en zeker een bestuurlijke fusie niet. ,,Het is duurder en je zet de overheid verder op afstand bij de inwoners. Dat is nu juist iets wat je níét moet doen.”

Ambtelijke fusie

In 2015 stuurden de drie gemeentebesturen nog aan op een ambtelijke fusie. De gemeenteraden bleken verdeeld. Opsterland en Ooststellingwerf vonden dat te ver gaan, Weststellingwerf pleitte juist voor een volledige (bestuurlijke) fusie met ook Heerenveen erbij. Toen er bij Opsterland en Ooststellingwerf geen animo bleek te zijn, legde Weststellingwerf de ambitie terzijde.

Inmiddels lijkt in geen van de drie raden een meerderheid te zijn voor een volledige fusie. Jammer, vindt VVD-raadslid in Ooststellingwerf Sierd van Weperen. ,,Als we alle diensten willen kunnen blijven verlenen die de inwoners nodig hebben, is fusie de beste keuze. Vanuit Den Haag gaat er steeds meer naar de gemeenten toe. Het WMO-verhaal is bijvoorbeeld heel ingewikkeld. Je ziet het in het bedrijfsleven ook overal gebeuren: er zijn specialisten voor voer, voor financiële dienstverlening enzovoort.” En de drie hebben volgens hem bewezen dat met samenwerkingkan worden bespaard.

Op zoek naar een visie

De raden buigen zich de komende weken over de nieuwe visie voor de komende jaren, te beginnen maandagavond in Opsterland. Alhoewel, zegt Van Opzeeland, een visie is het niet echt te noemen. Grote stappen worden niet voorgesteld, het blijft bij punten als het meer samen inkopen en meer delen van data, en Van Opzeeland spreekt dan ook van een ,,uitvoeringsplan”. Hij kan zich daar wel in vinden.

Dat laatste geldt niet voor René de Klein van Sociaal Duurzaam Weststellingwerf. Hij mist de ,,stip op de horizon”, zegt hij. ,,Je moddert zo door zonder dat duidelijk wordt wat precies de bedoeling is. Ik had ideeën willen zien. Hierin staat niets wat op een visie lijkt.”

De Klein had de voor- en nadelen op een rij willen hebben van de huidige samenwerking en van een ambtelijke en volledige fusie, plus een keuze ertussen. Die mist hij, maar ook een expliciete uitspraak vóór de huidige constructie ziet hij niet terug. ,,Spreek dan uit: ik ben en blijf een tennisvereniging en zal nooit een omnivereniging worden. Zeg dát dan. Maar dat staat er ook niet. Op deze manier hobbel je van incident naar incident. En heb je over vier of vijf jaar wéér een discussie over wat we nou eigenlijk willen.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opsterland