Ook in Nij Beets haalde BBB veel stemmen, maar waarom? Oud-onderwijzer Pieter en boer Warner: 'It is in sinjaal dat it oars moat'

In Nij Beets koos bij de Statenverkiezingen op 15 maart ruim 37 procent van de stemmers voor winnaar BBB. De Leeuwarder Courant maakte in aanloop naar de stembusgang een serie verhalen in het dorp en blikt nu terug met inwoners Warner van der Leeuw en Pieter Nauta.

Pieter Nauta (links) en Warner van der Leeuw praten bij het Polderhoofdkanaal na over de verkiezingen van 15 maart. Op de achtergrond It Damshûs.

Pieter Nauta (links) en Warner van der Leeuw praten bij het Polderhoofdkanaal na over de verkiezingen van 15 maart. Op de achtergrond It Damshûs. Foto: Jilmer Postma

Lees meer over
Opsterland

Vanuit zijn huis kijkt Pieter Nauta uit Nij Beets uit op het Polderhoofdkanaal. Daarachter ligt het terrein van It Damshûs, het openluchtmuseum waar de geschiedenis van de turfwinning en de armoede waarin mensen leefden centraal staan. ,,Ja, it wennet hjir moai”, zegt de oud-onderwijzer.