Dorpsbelangen Wijnjewoude en Bakkeveen krijgen hun zin: slecht onderhouden fietspaden tussen twee dorpen worden opgeknapt

Fietspad. Foto: Pixabay

De fietspaden tussen Wijnjewoude en Bakkeveen krijgen een opknapbeurt. Het asfalt wordt in 2023 vervangen door beton. De voorbereidingen op de werkzaamheden zijn al begonnen.
Lees meer over
Opsterland

Met een bijdrage uit de regiodeal Zuidoost Fryslân hebben Natuurmonumenten, Staatbosbeheer, gemeente Opsterland en Provincie Fryslân een overeenkomst gesloten om de fietspaden op te knappen. Met het beschikbare budget kan waarschijnlijk de helft van deze fietspaden worden aangepakt. Er is daarom een volgorde afgesproken om de routes op te knappen. De fietspaden nabij de Slotpleats en in het Oude Bosch hebben de hoogste prioriteit gekregen.

Voor de aanpak van zo’n 10,5 kilometer recreatieve fietspaden nabij de Slotpleats, in het Oude Bosch en de Duurswouderheide is een totaalbudget van 859.000 euro beschikbaar gesteld. De dorpsbelangen Wijnjewoude en Bakkeveen zijn al een paar jaar in gesprek met de gemeente over het achterstallige onderhoud van de fietspaden. Staatsbosbeheer en Natuurmomenten, de eigenaren van de paden, hebben zelf niet voldoende middelen om de routes goed te onderhouden.

Nieuws

menu