Discussie over mono-mestvergister in Wijnjewoude nog lang niet klaar

Het laatste woord over de mogelijke bouw van een mono-mestvergister aan de Tolleane in Wijnjewoude is nog lang niet gesproken.

Pieter de Kroon overhandigt het projectplan groengas aan boer Marco Pool, die wordt vergezeld door zijn zoon Eric.

Pieter de Kroon overhandigt het projectplan groengas aan boer Marco Pool, die wordt vergezeld door zijn zoon Eric. FOTO JILMER POSTMA

Het dorp is sinds de opening op zaterdag officieel Proeftuin Aardgasvrije Wijken, goed voor een rijksbijdrage van 4,3 miljoen euro. Het streven is om in 2025 energieneutraal te zijn.

Over het eerste projectplan, een flinke verlaging van het gasverbruik door een stimuleringsbijdrage van 2000 euro per adres, is weinig discussie. Over het tweede plan, een mestvergister die jaarlijks 1 miljoen kuub groengas moet produceren, wordt de discussie juist steeds feller.

,,De sfear is spand”, zegt Pieter de Kroon van Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN), voortrekker en uitvoerder van het duurzaamheidsproject. Dat heeft te maken met de beoogde locatie van de vergister, de plek van de voormalige rioolwaterzuivering (rwzi). Een wijziging van het bestemmingsplan in 2019 zou daarvoor ruimte kunnen bieden, afhankelijk van de omvang van de mestvergister.

Belangrijke stem

Raadslid René Koopmans van oppositiepartij D66 in Opsterland kan zich goed voorstellen dat omwonenden, verzameld in actiegroep De Westkant, overlast en planschade vrezen. ,,Het lijkt alsof de belangrijke stem van de Westkant niet geteld heeft”, zegt hij. ,,Bovendien hebben we als raad de Proeftuin-plannen nooit inhoudelijk behandeld. Overigens vindt de meerderheid dat kennelijk prima.”

Koopmans en zijn collega’s kregen vorige week maandag kort voor de raadsvergadering voor het eerst de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en WEN onder ogen. ,,Het woord samenwerkingsovereenkomst is in eerdere raadsstukken nooit genoemd. D66, GroenLinks-Opsterlanders, BAS en FNP hadden bovendien over de Proeftuin vragen gesteld die nog niet waren beantwoord. Over de voorwaarden waaraan WEN moet voldoen bij het uitvoeren van de plannen, hadden we graag willen meepraten. Wat is nu nog onze rol?”

Niet zeker

Wethouder Anko Postma stelt dat het nog helemaal niet zeker is of er een mestvergister komt. ,,Draagvlak is belangrijk”, zegt hij. ,,Gesprekken daarover horen in het dorp zelf gevoerd te worden. Wij zijn voor de regelgeving en als het tot een omgevingsvergunningstraject komt, is de provincie aan zet en geeft de gemeente advies.”

,,Het kan uiteindelijk zo zijn dat Wijnjewoude niet door groengas, maar op een andere manier energieneutraal wordt”, vervolgt de wethouder. ,,Of met een mono-mestvergister op een andere plek. En als ook dat niet lukt, dan is dat de uitkomst van de proef.”

Over de kritiek van Koopmans zegt hij: ,,Ik ben niet anders gewend dan de raad mee te nemen. Er zijn daarnaast diverse dialoogsessies gevoerd, ook met de Westkant. En er komt voor de tweede keer een werkgroep leefbaarheid.” Koopmans: ,,Ik wil graag weten waarin de wethouder ons dan precies heeft meegenomen.”

Geen overlast

Pieter de Kroon benadrukt dat Wijnjewoude geen Proeftuin zou zijn geworden zonder groengas-plannen. ,,Der moat in mono-mestfergister komme dy’t gjin oerlêst jout. Dan is draachflak it gefolch. En ik soe graach better yn petear komme mei de Westkant.” Dinsdagavond is er een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opsterland