Brotherhood brengt biker Willem uit Tijnje een ronkende groet: 'Wy binne maten, dan dogge je dat. Hiel simpel'

Willem Hof (59) uit Tijnje is een echte biker. Met zijn Harley Davidson was hij een vaste gast bij de Friese MC’s. Tot een hersenbloeding zijn leven op de kop zette. De motorwereld bracht hun maat zaterdag een groet. Geronk, geknetter en jankende pk’s die tot tranen toe roerden.

Omdat Willem Hof zijn geliefd hobby motorrijden niet meer kan uitvoeren kwamen zijn motor vrienden naar verzorgingstehuis Ikenhiem om hem te begroeten.

Omdat Willem Hof zijn geliefd hobby motorrijden niet meer kan uitvoeren kwamen zijn motor vrienden naar verzorgingstehuis Ikenhiem om hem te begroeten. FOTO JILMER POSTMA

Het is even na enen zaterdagmiddag als een plukje brullende motoren het terrein opdraait van verpleeghuis Ikenhiem in Beetsterzwaag. Knetterende Harleys met hoge sturen, blinkende scheurijzers met indrukwekkende uitlaten. Stoere kerels met lange baarden, sjaals en leren hesjes trekken de gashendels nog even extra open voor ze hun apparaten pontificaal voor de ingang parkeren.

In leer gestoken snelheidsduivels

Daar zit een man in een rolstoel wiens ogen al net zo glimmen als al dat blinkende staal. ,,Ach jongens, wat moai dat jimme der binne”, is het enige dat hij overmand door emotie kan uitbrengen. Het is Willem Hof, biker in hart en nieren. Voor hem komen ze, die in leer gestoken snelheidsduivels.

De man uit Tijnje was fervent motorrijder en op zijn Harley Davidson een graag geziene gast bij diverse motorclubs. Tot anderhalf jaar geleden, toen sloeg het noodlot toe. ,,Ik ha in hersenbloeding en in ynfarkt tagelyk krigen”, vertelt Willem over wat hem de bewuste vroege januariochtend in 2020 overkwam. Hof was ‘s avonds op tijd naar bed gegaan en moest de volgende dag weer werken als heftruckchauffeur bij vuilniswagenbouwer Geesink in Emmeloord. Hij werd voor de wekker wakker, deed het licht aan en dacht: ,,Ik moat noch mar in knipperke dwaan.”

Verlamd

Toen zijn zoon ‘s ochtends langs het huis van zijn vader reed en de auto nog op de oprit zag staan en boven een licht zag branden vertrouwde hij het niet. Hij ging kijken, zag dat het mis was en sloeg alarm. ,,Doe bin ik mei gong nei It Fean brocht”, zegt Hof. Hij weet nog dat hij in de ziekenwagen dacht dat er iemand naast hem lag. ,,Ik fielde mei myn rjochterhân dat der in earm lei. Dat blykte myn eigen te wêzen.” De bloeding en het infarct zorgden ervoor dat Hof blijvende schade heeft. ,,Myn hiele linkerkant is ferlamme.”

De impact daarvan op zijn leven is groot. Na revalidatie woont hij nu in Ikehiem en is hij afhankelijk van zorg. Maar pittiger nog: de Harley en het bijbehorende motorwereldje zijn voorbij.

,,Wat ha we wat by it ein net”, zegt Christina Zijlstra als ze even bij de hevig geëmotioneerde Hof gaat zitten. ,,Bist in trut”, zegt die door de tranen heen. ,,In leave trut.” Zij en Nathalie Nijhuis zijn de aanstichters van de actie. Ze kennen Willem uit de motorwereld en zijn beide werkzaam in de verpleegzorg. In hun banen weten ze maar al te goed hoe belangrijk het is om bewoners leefplezier te geven door activiteiten te bedenken die aansluiten bij hun wereld.

‘Klets der mar op’

,,Wy woenen wat foar Willem regelje dat by him past.’’ En dus riepen ze motorclubs op om zaterdag in shifts hem een bezoek op de motor te brengen. Dik 130 motorrijders gaven er gehoor aan. De bands Wieke Rocks en Junkyard Dogs meldden zich voor een gratis optreden. ,,Fantastysk”, zegt Zijlstra. ,,Klets der mar op”, roept Willem naar zanger Bennie als de muzikanten los gaan.

Een van de MC’s die met veel kabaal aan komt rollen is WCC, Woudsender Custom Club. Wouter Bijlsma en zijn zeven maten stappen op Hof af en kloppen hem op de schouder. ,,Ha Willem jonge. Wy tochten, we moatte even dag sizze.” De Woudsenders kennen Hof van motortreffen rondom in de provincie. ,,Willem is in echte motorman: sleutelje, ride, sûpe. Hy wie altyd by de feestjes en de barbecues.”

Brotherhood

Bijlsma vond het volstrekt logisch om gehoor te geven aan de oproep van Christina en Nathalie. ,,Wy binne allegear maten. Brotherhood. As ien fan ús dit treft dan binne je dêr. Sa heart it.” En al is Willem er niet meer bij op zijn Harley, ,,Hy heart noch by ús. Hiel simpel.”

Hof geniet ondertussen met volle teugen en voelt zich weer een van hen. Tegelijk is het ook ,,heftich”, zegt hij. Het is confronterend dat zijn grootste passie, zijn lust en zijn leven nooit meer terug komt. ,,It is ek in rouproses”, zegt Zijlstra die hem over zijn schouder aait. ,,Oars kaamst nei ús, no komme wy allegear by dy.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opsterland
Reportage
Instagram