Bewoners van verpleeghuis Ikenhiem knuffelen, aaien en kussen pony Daisy

In elk verzorgingshuis waar Chantal Schaper met pony Daisy komt, beginnen bewoners te stralen. In verpleeghuis Ikenhiem was dat dinsdag niet anders.
Lees meer over
Opsterland

Een rondje lopen, knuffelen, aaien en zélfs kussen. Shetlandpony Daisy bracht op allerlei manieren een pleziertje voor bewoners van Ikenhiem in Beetsterzwaag. In het verpleeghuis verblijven somatische en dementerende ouderen en jongere mensen met niet-aangeboren hersenletsel. De een reageert met een brede glimlach op de komst van Daisy, de ander is tot tranen geroerd. Het zijn de momenten waar Chantal Schaper (39) uit Tjalleberd het voor doet.

Al in meerdere verzorgingshuizen in Friesland bracht ze samen met pony Daisy ouderen en hulpbehoevenden een welkome afleiding in coronatijd. ,,Ik houd van pony’s en werk zelf in de zorg”, vertelt ze. ,,Ik kan mijn passie en mijn beroep nu samenvoegen. Ik merk dat de ouderen heel goed reageren op Daisy.”

Welzijnsmedewerker Sanne de Jong ziet dat ook. ,,De combinatie mens en dier is vaker een succes, maar een pony hebben we hier nog nooit gehad. Het is toch wat anders dan wanneer je een konijn naar binnen laat.”

Bewoonster Joke van Dijk besluit een rondje met de viervoeter te gaan lopen. Het bezoek van Daisy brengt haar terug naar vroeger. ,,Us heit hie hynders. Dêr wie ik deabenaud foar.”

Voor de knuffelbare Daisy deinst ze niet terug. Integendeel, vanmorgen werd ze zelfs wakker gekust door de shetlander. ,,Dit is in bêst dier. Dit hie ik net missen wollen.”