Zes inwoners Ooststellingwerf kregen te weinig bijstand door fouten rekenprogramma

Het gemeentehuis van Ooststellingwerf in Oosterwolde. FOTO ARCHIEF LC

Zes inwoners van Ooststellingwerf hebben sinds januari een te lage bijstandsuitkering ontvangen door de fouten in het landelijke rekenprogramma. Het is nog de vraag wanneer zij hun geld alsnog krijgen.

Eind maart werd duidelijk dat 10.000 tot 15.000 mensen in tweehonderd gemeenten de afgelopen maanden te weinig geld hebben gekregen. Het gaat om mensen met schulden, bij wie beslag wordt gelegd op hun bijstandsuitkering. Via deurwaarders wordt alleen de zogenoemde belastingvrije voet uitbetaald: het minimale bedrag waarop iemand recht heeft om in het levensonderhoud te voldoen. Dat bedrag ligt rond de duizend euro per maand.

Door een fout in een rekenprogramma van deurwaarders is bij veel mensen de afgelopen jaren te veel geld ingehouden. In veel gevallen liepen de mensen zo’n vijftig euro per maand mis.

Een van de tweehonderd gemeenten

Ooststellingwerf is een van die tweehonderd gemeenten, schrijft wethouder Esther Verhagen na vragen van de VVD. In haar gemeente gaat het om zes mensen. De gemeente heeft volgens haar de juiste gegevens aangeleverd; de fout zat ‘m in een rekenmodule die de deurwaarders gebruiken.

Ooststellingwerf weet zelf niet om wie het gaat. Die informatie ligt bij de deurwaarders.

Het is mede daarom nog niet duidelijk wanneer de mensen hun geld terugkrijgen. Deurwaarders hoeven het geld niet terug te vragen van schuldeisers. Ooststellingwerf is nu afhankelijk van informatie van de deurwaarders over de personen om wie het gaat, en komt zodra die er is met verdere acties.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Ooststellingwerf