Weg vrij voor bouw villa's Oldeberkoop, want stichting is geen belanghebbende, aldus Raad van State

Het terrein waar de villa's moeten verrijzen.

Het terrein waar de villa's moeten verrijzen.

Er mogen een aantal villa’s op het Blughut-terrein in Oldeberkoop gebouwd worden. De bezwaren van stichting De Grijpvogel werden door de Raad van State van tafel geveegd.
Lees meer over
Ooststellingwerf

De stichting is volgens de Raad van State geen belanghebbende in deze zaak. De enkele omstandigheid is dat de stichting betrokken is geweest bij de ontwikkeling van een alternatief plan voor achttien huurwoningen op het perceel, dat werd onvoldoende bevonden om als belanghebbende te worden aangemerkt. Stichting De Grijpvogel kan hierdoor een inhoudelijke behandeling van haar bezwaren tegen het bouwplan verder wel vergeten.

De stichting is immers geen eigenaar, zakelijk gerechtigde of gebruiker van grond of opstallen in het plangebied of in de omgeving van het plangebied. Het perceel is eigendom van de gemeente.

De stichting ziet zichzelf als een soort netwerkorganisatie die projectgroepen ondersteunt bij initiatieven. Het gaat dus om het behartigen van algemene belangen. Deze doelstelling van de stichting werd onvoldoende onderscheidend bevonden.