Verhoging lasten afvalinzameling voor burgers in Ooststellingwerf

Kliko.

Kliko. Foto: Niels Westra

De gemeenteraad van Ooststellingwerf heeft dinsdagavond de ‘Verordening Afvalstoffenheffing 2021’ vastgesteld. De raad wil dat het inzamelen van afval uiteindelijk 100 procent kostendekkend is. Maar de verhoging van de lasten voor de burgers gaat wel met stapjes.
Lees meer over
Ooststellingwerf

Vorig jaar was er een negatief verschil van 528.000 euro, voor dit jaar is de verwachting dat dit negatieve verschil op 299.000 euro komt. En volgend jaar ontstaat bijna hetzelfde beeld: een tekort van 335.000 euro, vooral omdat de markt van oud papier is ingestort.

Om de afvalinzameling volgend jaar kostendekkend te krijgen, moeten de zogenoemde vastrechttarieven met 33 procent omhoog, dat is het bedrag dat iedere inwoner vast betaalt aan afvalstoffenheffing. Dit bedrag moet dan van 108 naar 144 euro volgend jaar. De raad besloot zo’n grote verhoging niet in een keer door te voeren, daarom gaat het vastrecht komend jaar naar 121 euro, het resterende gat wordt gedicht vanuit de reserves.

Vervolgens gaat het vastrecht drie jaar lang met zeven euro per jaar omhoog, zodat het in 2024 op 148 euro per jaar zit. Alleen de fractie van Stellingwerf PLUS wilde het vastrecht op 114 euro houden.