Roel van Rossem uit Makkinga stelt zwartgelakte documenten aan de kaak in Radar

Roel van Rossem met een stapel zwart gelakte documenten Still uit de aflevering van Radar

Roel van Rossem uit Makkinga was maandagavond te zien in het tv-programma Radar met een geheel zwart gemaakt verslag van een geluidsmeting die hij had verkregen toen hij een beroep deed op de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob).
Lees meer over
Ooststellingwerf

Roel van Rossem strijdt al jaren tegen de overlast van motorcircuit De Prikkedam vlak bij zijn woning in Makkinga. Hij vraagt verschillende documenten op bij de gemeente Ooststellingwerf. In Radar kwam hij aan het woord met naast hem een stapel zwartgelakte documenten. ,,Het eerste wat ik dacht is: dat heeft heel veel inkt gekost. Maar vervolgens, als je dan naar de inhoud gaat kijken, vraag je je af waarom bepaalde dingen zijn weggelaten.” Volgens Roel van Rossem overschrijdt de geluidsoverlast de grens van wat toelaatbaar is, dus vraagt hij hier informatie over op. De gemeente doet via de provinciale uitvoeringsdienst FUMO een geluidsmeting, maar tot van Rossems verbazing is de uitkomst van deze meting ook zwart weggelakt.

Privacygevoelig

De reactie van de gemeente Ooststellingwerf tegenover Radar: ,,In de bijlage die is meegestuurd is niet de geluidsmeting weggelakt, maar het interne beraad. Wij hebben de geluidsmeting op eigen initiatief naar de heer Van Rossem gestuurd. Hier ging ook geen Wob-verzoek aan vooraf. Net zoals dat geldt voor alle andere geluidsmetingen in de afgelopen periode.” Volgens de gemeente is alles is openbaar, tenzij de wet hier een uitzondering op maakt, voor bijvoorbeeld intern beraad en persoonsgegevens.

,,De stelling dat de gemeente relevante informatie niet prijsgeeft herkennen wij niet. De heer Van Rossem heeft onder andere tegen het weglakken van bedoelde passages bezwaar gemaakt. De onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften deelde het standpunt van het college. Het bezwaar is dan ook ongegrond verklaard conform het advies van de commissie bezwaarschriften.”

Ook de provincie herkent zich niet in de verwijten van Van Rossem, zo blijkt uit een verklaring aan Radar. ,,Wij hebben geen pagina’s zwartgelakt. Wel zijn uit de stukken persoonsgegevens zwartgelakt in het kader van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Dit betekent dat namen, telefoonnummers, e-mailadressen en handtekeningen zijn verwijderd uit de stukken, zowel van onze eigen ambtenaren, maar ook van de ambtenaren van de gemeente Ooststellingwerf en de persoonsgegevens van verzoeker zelf. Tegen deze beslissing is geen bezwaar gemaakt.”

Lange beslistermijnen

Roel van Rossem vindt dat het zwartlakken wordt misbruikt om missers van de overheid te verhullen. Hij vindt dat er in de wet teveel ruimte zit. Nederland behoort de laatste jaren tot de slechtst scorende landen als het gaat om openheid door de overheid. ,,Zo wordt onze beslistermijn van 56 dagen, toch al één van de traagste ter wereld, in ongeveer tachtig procent van het aantal zaken overschreden”, aldus Wob-expert Roger Vleugels in Radar. Uit gegevens van de NVWA blijkt dat van de verzoeken die de NVWA in 2020 heeft afgehandeld, de gemiddelde behandeltijd zelfs zeven maanden was. In het overgrote deel van de gevallen werd de wettelijke termijn overschreden. De gemeente Ooststellingwerf meldt de redactie van het programma Radar dat de gemiddelde afhandelingstermijn in deze gemeente over 2019 en 2020 33 dagen was.

Nieuws

menu