Pilot met tijdelijke natuur in Ecomunitypark Oosterwolde met vijf jaar verlengd

Ecomunitypark bij Oosterwolde. BEELD GOOGLE MAPS

De ontheffing tijdelijke natuur van Ecomunitypark in Oosterwolde is door de provincie Fryslân met 5 jaar verlengd. Deze ontheffing maakt het mogelijk braakliggende grond op bedrijventerreinen tijdelijk beschikbaar te stellen voor natuurontwikkeling en te kunnen bouwen zodra een initiatiefnemer dat wil.
Lees meer over
Ooststellingwerf

Op Ecomunitypark Oosterwolde is 1 hectare grond ingericht met tijdelijke natuur om de biodiversiteit te verbeteren. Het heeft, zo onderzochten studenten van hogeschool Van Hall Larenstein, gezorgd voor de groei van het aantal amfibieën en in de zomermaanden is de insectendichtheid bij de waterpartijen groot. Ook zijn sporen van wild, zoals reeën, marterachtigen en dassen aangetroffen.

De ontheffing tijdelijke natuur zorgt ervoor dat een terreineigenaar toestemming heeft om - met de juiste aanpak - streng beschermde diersoorten die zich vestigen in de tijdelijke natuur, weer te verwijderen als er op de grond gebouwd wordt. Dit was vaak een struikelblok: voor ontwikkelaars en grondeigenaren was het opduiken van een beschermde soort voorheen een nachtmerrie.

Na een aanvraag van de ontheffing kan de terreineigenaar de natuur zijn gang laten gaan. Er wordt daardoor bespaard op beheerkosten, want een enkele ecologische maaibeurt is genoeg.

Nieuws

menu