Overheid moet meer regie nemen bij bescherming Nedersaksisch, vindt expertcommissie Raad van Europa

De overheid moet een meer sturende rol ambiëren bij de zorg voor de Nedersaksische streektalen. Dat kwam donderdag naar voren op een bijeenkomst bij de Stellingwarver Schrieversronte in Oldeberkoop.

Henk Bloemhoff (uiterst links) en Renate Snoeijing (uiterst rechts) praten in Oldeberkoop met leden René de Groot, Lusine Kharatyan en Jarmo Lainio van de expertcommissie van de Raad van Europa.

Henk Bloemhoff (uiterst links) en Renate Snoeijing (uiterst rechts) praten in Oldeberkoop met leden René de Groot, Lusine Kharatyan en Jarmo Lainio van de expertcommissie van de Raad van Europa. FOTO RENS HOOYENGA

Lees meer over
Ooststellingwerf
Weststellingwerf

,,D’r gebeuren wel alderhaande goeie dingen, mar de sturende en financierende rolle van de overheden wodt niet vervuld”, zegt secretaris Henk Bloemhoff van de taalkoepel Streektaalorganisaties Nedersaksisch Taalgebied (SONT).

Nieuws

menu