Onvrede over betrokkenheid bij woonplannen Ooststellingwerf

Worden de inwoners wel op de goede manier betrokken bij de woningbouwplannen van Ooststellingwerf? In meerdere dorpen zijn daar twijfels over.

Een woning in aanbouw.

Een woning in aanbouw. FOTO JAN DE VRIES

,,Het is wel heel matig als je een visie vaststelt op basis van individuele meningen.” Kees Gorter van Dorpsbelang Makkinga ziet weinig in de wijze waarop het nieuwe woonbeleid tot stand moet komen, zei hij maandag bij een online inspraakbijeenkomst. ,,Een enquête onder ruim vierhonderd inwoners, en vervolgens via deze weg tien mensen die meedoen. Dat is een smalle basis.”

In de woonvisie moeten per dorp woningplannen komen, over onderwerpen als de realisatie van starters- of ouderenwoningen en locaties voor nieuwbouw.

Het aantal inspraakavonden was al teruggebracht van vier naar twee, maar nog waren er maandag slechts vijf deelnemers. Sibylle Denneman van Plaatselijk Belang Nijeberkoop wees erop dat de helft van de acht dorpen waarvoor de avond bedoeld was, niet eens was vertegenwoordigd. ,,Het is wel echt heel mager. Nu is Nijeberkoop een dorp van driehonderd mensen, maar ook dan is één vertegenwoordiger wel heel weinig.” Ze vond het ook niet erg handig om de avond te plannen midden in de zomervakantie.

Gorter vroeg zich af wat de gemeente überhaupt heeft aan allemaal individuele meningen, een werkwijze die volgens hem ook al ten onrechte wordt gehanteerd bij de visie om huizen van het gas af te krijgen. Hijzelf wilde ook niet namens zijn dorp spreken, maar alleen op persoonlijke titel: er lag nog niets waarover Dorpsbelang de meningen had kunnen peilen. Denneman en ook Arno Goettsch van Plaatselijk Belang Elsloo sloten zich daarbij aan.

Het Arnhemse adviesbureau Companen is door de gemeente ingehuurd om de woonvisie te ontwikkelen. Bram Klouwen van dat bureau verzekerde dat inwoners en organisaties ook op andere manieren worden betrokken én dat er nog een inspraaksessie komt zodra de visie concreter is.

De vijf besloten vervolgens toch maar hun mening te geven. Ze pleitten voor onder meer nieuwe starterswoningen en het geschikt maken van bestaande huizen om op oudere leeftijd in te blijven wonen.

In het najaar moet er een concept-visie liggen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Ooststellingwerf