Ontheffing van ministerie voor zonnepark in beekdal bij Oosterwolde

FOTO ARCHIEF

Het ministerie van Economische Zaken heeft een ontheffing verleend voor de verdere ontwikkeling van een 51 hectare groot zonnepark bij Oosterwolde.
Lees meer over
Ooststellingwerf

In december legde de rechtbank Noord-Nederland de bouw van het park, dat door Groenleven in een beekdal langs de N381 wordt aangelegd, stil. De gemeente Ooststellingwerf had voor het park met 130.000 zonnepanelen – het grootste van Friesland – al een vergunning afgegeven, maar de Friese Milieu Federatie (FMF) tekende er bezwaar tegen aan.

Ze vindt dat de gemeente onvoldoende naar de belangen van de bewoners, cultuurhistorie en het landschap heeft gekeken én dat er meer onderzoek naar alternatieve locaties had moeten plaatsvinden.

Onjuiste procedure

In afwachting van de uitkomst van de bezwaarprocedure verzocht de federatie de rechter daarna via een voorlopige voorziening de aanleg van het park per direct stil te leggen, omdat de werkzaamheden voor de aanleg doorgingen.

Lees ook | Aanleg zonnepark na rechtszaak toch verder, gemeente houdt oogje in zeil

De voorzieningenrechter oordeelde dat de gemeente de verkeerde procedure heeft gevolgd; de minister had over de bouw moeten besluiten, of tenminste moeten laten weten ermee in te stemmen. Daardoor is het, stelde de rechter, ook maar de vraag of het besluit in de beroepszaak standhoudt.

Dit in acht nemend vond de rechter dat de belangen van de milieufederatie, dat de aanleg van het zonnepark tot onherstelbare schade aan natuur en landschap kan leiden, voor die van Groenleven gingen. Het besluit over de aanleg werd opgeschort. De ontwikkelaar zei na de zitting contact op te zullen nemen met het ministerie om de procedurefout op te lossen.

Beroepszaak

,,Groenleven heeft zo makkelijk mogelijk geprobeerd alsnog een vergunning te krijgen’’, reageert Arnoud de Vries van de FMF op de ontheffing. ,,Het is belangrijk om een procedure goed te volgen. Als je mensen goed meeneemt, bouw je aan draagvlak.’’ Het tegenovergestelde is gebeurd, meent De Vries. ,,Zo kweek je weerstand.’’

Lees ook | Rechter legt bouw van grootste zonnepark van Friesland per direct stil

Binnen zes weken doet de rechter uitspraak in de beroepszitting. Die was maandag. Groenleven ziet die uitspraak met vertrouwen tegemoet. De provincie, gemeente en het Wetterskip zijn betrokken bij het inpassen van het park, zegt Maarten de Groot van het bedrijf.

Als de rechter de ontheffing van het ministerie niet voldoende vindt om de bouw toe te staan, dan moet de procedure helemaal over.

Nieuws

menu