Ondernemers moeten fors meer betalen in Ooststellingwerf

Ondernemers in Ooststellingwerf moeten de komende jaren bijna de helft meer onroerendezaakbelasting betalen. Het gemeentebestuur wil een forse tariefverhoging doorvoeren.

Het gemeentehuis van Ooststellingwerf. FOTO PROVINCIE FRYSLÂN

Het gemeentehuis van Ooststellingwerf. FOTO PROVINCIE FRYSLÂN

De verhoging is een van de in het oog springende maatregelen uit het bezuinigingspakket dat wethouders Marcel Bos en Esther Verhagen donderdagmiddag presenteerden. Ze willen de komende vier jaar geleidelijk 48 procent méér onroerendezaakbelasting binnenhalen van bedrijfspanden.

Wethouder Marcel Bos (CDA) zegt dat Ooststellingwerf nu bij de goedkoopste gemeenten zit, wat dit ozb-tarief betreft. Nu de gemeente moet bezuinigen, zegt hij het redelijk te vinden om nu deze belasting extra te verhogen. ,,We doen veel voor ondernemers. Daar mag dan ook een bepaalde opbrengst tegenover staan, nu we de tering naar de nering moeten zetten.” Ter vergelijking: een eigenaar van een bedrijfspand van 200.000 euro moet dit jaar 160 euro ozb betalen. Een verhoging van 48 procent zou betekenen dat die op 237 euro uitkomt. De inflatie komt daar overigens nog overheen.

Ook twee andere lokale belastingen gaan wat het gemeentebestuur betreft omhoog. De ozb voor woningen stijgt in vier jaar met 6,3 procent. Het vaste tarief voor afvalstoffenheffing gaat opnieuw omhoog. Dat zou al worden opgeschroefd van 108 euro in 2020 naar 148 euro in 2024, voor het jaar daarna komt daar nu nog eens 13 euro bij.

De gemeente kampt met een tekort van maximaal 3,8 miljoen euro in 2025. Omdat bijna twee derde daarvan nog onzeker is - het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk of de voor Ooststellingwerf nadelige herverdeling van het gemeentefonds doorgaat - komen B en W nu eerst met 2,7 miljoen aan bezuinigingen. Ze hopen dat dat genoeg is.

Naast de belastingverhogingen hoopt de gemeente veel te besparen op het WMO-vervoer . Hulpbehoevenden kunnen nu nog op kosten van de gemeente per taxi door het hele land reizen. De gemeente wil dat terugbrengen tot een straal van hooguit dertig kilometer. Volgens wethouder Esther Verhagen (Ooststellingwerfs Belang) is er met de Valys, het lange-afstandvervoer dat door het rijk wordt betaald, een alternatief - al is die wat minder klantvriendelijk.

Verder wordt de schoonmaakhulp wat versoberd. Hulpbehoevenden krijgen nu gemiddeld 2 uren en 36 minuten schoonmaakhulp. Door strengere voorselecties moet dat gemiddelde een half uur worden teruggebracht. Het geldt alleen voor nieuwe klanten: mensen die nu al een poetshulp hebben, houden de uren die daarvoor staan.

Verschillende kleinere bezuinigingen zullen zichtbaar zijn in de dorpen. Zo worden speeltoestellen niet langer vervangen als ze afgeschreven zijn: ze worden dan weggehaald. De gemeente wil niet langer grasvelden laten begrazen door schaapskuddes . Straatlantaarns worden minder vaak schoongemaakt en perkjes minder vaak onderhouden.

Het welzijnswerk en diensten als schuldhulpverlening moeten gerichter en dus minder worden ingezet. Wethouder Verhagen noemt als voorbeeld dat activiteiten tegen overgewicht of criminaliteit alleen nog worden bekostigd in wijken waar dat veel speelt, en dus niet meer in de hele gemeente. Ook moeten vier voltijdsbanen verdwijnen op het gemeentehuis.

Tegenover de besparingen staan enkele kleinere nieuwe plannen. Zo wil de gemeente een bijdrage geven voor de uitbreiding en nieuwbouw van de accommodaties van sportverenigingen SV Oosterwolde en SV Haulerwijk , en moet er een taakgroep komen om woningbouw te stimuleren. Andere wensen worden juist geschrapt. Voorbeelden daarvan zijn het verlengen van het fietspad in Waskemeer en de aanleg van andere nieuwe fietsroutes.

De gemeenteraad spreekt 24 juni in commissieverband over de voorstellen. 1 juli volgt een besluit.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Ooststellingwerf