Negentien mensen willen de nieuwe burgemeester van Ooststellingwerf worden en waarnemer Sandra Korthuis opvolgen

Sandra Korthuis. FOTO PROVINCIE FRYSLÂN

Twaalf mannen en zeven vrouwen hebben gesolliciteerd naar het burgemeesterschap van de gemeente Ooststellingwerf. De verwachting is dat de nieuwe burgemeester in april 2023 aantreedt.
Lees meer over
Ooststellingwerf

Het gros van de negentien sollicitanten is tussen de vijftig en zestig jaar (elf), vier kandidaten zijn ouder dan zestig, drie zijn tussen de veertig en vijftig en een persoon is jonger dan veertig.

De meeste kandidaten zijn lid van de VVD (vijf). Ook zijn er sollicitanten lid van D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks. Twee personen komen van een lokale partij en vier kandidaten zijn partijloos.

De nieuwe burgemeester volgt Sandra Korthuis op. Zij is momenteel waarnemend burgemeester. In augustus nam zij het stokje over van Harry Oosterman die zestien jaar de ambtsketen droeg in Ooststellingwerf.

Door Koning benoemd

Een vertrouwenscommissie heeft de sollicitanten besproken, samen met commissaris van de Koning Arno Brok. Zij hebben een selectie gemaakt. De commissie gaat met de geselecteerde kandidaten praten en brengt daarna de raad op de hoogte. Ook doen ze een conceptaanbeveling. De gemeenteraad beslist welke twee kandidaten op de aanbeveling komen en in welke volgorde.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hanke Bruins Slot, moet vervolgens een voordracht aan de koning doen. Zij volgt daarbij - normaal gesproken - de aanbeveling van de raad. Koning Willem Alexander benoemt vervolgens de nieuwe burgemeester per Koninklijk Besluit.

Nieuws

menu