Marian Jager-Wöltgens keert terug als wethouder in Ooststellingwerf

Marian Jager.

Marian Jager. Foto: Water Natuurlijk Fryslân

De selectiecommissie stelt voor om Marian Jager-Wöltgens uit Oosterwolde te benoemen als wethouder van de gemeente Ooststellingwerf. Ze was wethouder namens de PvdA vanaf 1988 tot 1991 en was lid van de Provinciale Staten van 1991 tot 1994.
Lees meer over
Ooststellingwerf

De 66-jarige Jager-Wöltgens heeft dus veel bestuurlijke ervaring Van 2009 tot 2014 was ze wethouder in Boarnsterhim in een zakencollege. In 2014 was ze enkele maanden waarnemend burgemeester van Opsterland. Verder heeft ze bestuurlijke ervaring als voorzitter van het Nationaal Park Drents-Friese Wold, als lid van het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân, als vicevoorzitter raad van toezicht van Fier, lid raad van commissarissen van Omrin / Afvalsturing Friesland NV, als voorzitter maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer Fryslân en als voorzitter raad van toezicht Zorggroep Liante.

De komst van een vierde wethouder is het gevolg van het uiteenvallen van vooral Ooststellingwerfs Belang, waardoor het college niet meer gesteund wordt door een meerderheid in de raad. Opvallend is dan ook dat gekozen wordt voor een wethouder van een partij die al in het college zit, dus verandert daar niets aan. Op advies van Hayo Apotheker is gezocht naar een vierde wethouder met een scherpe politieke antenne en gevoel voor de samenleving, die het dagelijks bestuur nog verder kan verbreden.

Alle fractievoorzitters van de gemeenteraad hebben de selectiecommissie laten weten het voorstel te steunen. Op 15 december 2020 wordt het voorstel voor haar benoeming behandeld in de raadsvergadering, wat dus een formaliteit lijkt.