Leerling met gedragsprobleem kan straks ook in Oosterwolde terecht

Foto: ANP

Het lijkt erop dat in Oosterwolde een centrum komt voor opvang en speciaal onderwijs voor kinderen van 2 tot 14 jaar.
Lees meer over
Ooststellingwerf

De gemeente Ooststellingwerf vindt dat leerlingen die extra aandacht nodig hebben, vaak te ver moeten reizen. Zij worden momenteel dagelijks naar onder meer Assen, Drachten en Steenwijk gebracht.

In Oosterwolde zijn wel twee scholen voor speciaal onderwijs, de Duisterhoutschool en Kampingerhof. Deze scholen zijn toegerust op specifieke doelgroepen. Onder meer kinderen met gedragsproblemen kunnen er in veel gevallen nu niet terecht.

Extern begeleider Sjoerd Sol zegt dat het vervoer de gemeenten veel geld kost, maar dat het bovenal niet ideaal is voor de kinderen. ,,Als steeds meer kinderen elke dag ver moeten reizen, dan doe je iets niet goed."

Bij het plan dat nu op tafel ligt, moet in Oosterwolde een 'kindcentrum-plus' worden gerealiseerd. Daar krijgen naast het speciaal onderwijs ook jeugdhulp en kinderopvang onderdak. Binnen het centrum moet dan worden gekeken naar wat het kind nodig heeft en dat moet dan ook zo veel mogelijk worden geboden.

Sol noemt als voorbeeld een kind met ernstige gedragsproblemen dat nu naar school gaat in Drachten en therapie krijgt in Heerenveen. ,,We willen én extra ondersteuning én onderwijs zo veel mogelijk in de eigen omgeving bieden. Het zal niet voor alle kinderen lukken, maar we proberen dat wel."

Hij gaat nu verder onderzoek doen naar de realisatie van het plan, in opdracht van de gemeente. Sol zegt dat het nog ,,te pril" is om informatie te geven over bijvoorbeeld de beoogde locatie.

Sol zegt dat het doel is het kindcentrum-plus in 2025 te openen. ,,Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het momenteel vanwege corona niet heel hard opschiet."

In Heerenveen zijn vergelijkbare plannen, maar die zitten nog in een minder ver stadium.

Nieuws

menu