Iedere Nederlandse burger moet vanaf 18 jaar weer verplicht in dienst | stelling van de week

Foto

Foto ANP

De Nederlandse krijgsmacht bestaat uit beroepspersoneel. Toch is er in Nederland nog steeds een dienstplicht voor mensen vanaf 17 tot 45 jaar.
Lees meer over
Ooststellingwerf

Maar het ministerie van Defensie roept dienstplichtigen niet meer op. Nu wordt dat wel weer overwogen.

Wij vragen ons af wat onze lezers van een mogelijke herinvoering zouden vinden, daarom onze stelling deze week: Iedere Nederlandse burger moet vanaf 18 jaar weer verplicht in dienst.