Huisarts mag blijven 'preken' tegen vaccins: 'It giet wol hiel fier wat se seit, mar se is der frij yn'

Huisartsenpraktijk De Kern in Haulerwijk neemt afstand van de ‘denkbeelden en uitlatingen’ van de eigen huisarts Berber Pieksma in het coronadebat. Toch mag ze blijven werken.

Debora Elzinga passeert met haar hond huisartsenpraktijk De Kern. De uitspraken van huisarts Pieksma leiden tot veel onrust bij patiënten.

Debora Elzinga passeert met haar hond huisartsenpraktijk De Kern. De uitspraken van huisarts Pieksma leiden tot veel onrust bij patiënten. FOTO RENS HOOYENGA

Pieksma uit zich dagelijks zeer kritisch op sociale media over het corona- en vaccinatiebeleid. Zo noemde ze corona een ‘relatief onschuldig virus’, pleitte ze voor afschaffen van de anderhalvemeterregel en uitte ze zich ook fel tegen het huidige vaccineren.

De uitlatingen leiden tot veel onrust bij patiënten, zegt huisarts en praktijkeigenaar Grytsje Idsardi. Ze krijgt van alle kanten vragen erover. ,,It liedt sá ôf. By konsulten bist der earst tsien minuten mei dwaande om fragen dêroer te beantwurdzjen.”

RIVM-richtlijnen

Ze besloot deze week een bericht te plaatsen op de website van de praktijk waarin ze afstand neemt van Pieksma’s ‘denkbeelden en uitlatingen in het coronadebat’. Met de afspraak dat Pieksma bij haar werk de RIVM-richtlijnen volgt, vindt Idsardi verdere maatregelen niet nodig. Ze komt alleen niet aan de lijn als patiënten vragen hebben over het coronavaccin. ,,De kontakten dy’t dêroer geane filterje we derút. It liket my net leauweardich dat sy dan ûnder dwang wat ferkundigje moat dêr’t se net achter stiet.”

'Ik gean derfan út dat se harsels oan de rigels hâldt'

Bij fysieke consulten zullen natuurlijk ook genoeg van zulke vragen voorbijkomen, erkent Idsardi. ,,Ik kin fansels net kontrolearje wat se dan seit, mar ik gean derfan út dat se harsels oan de rigels hâldt.”

Idsardi benadrukt dat de uitlatingen vallen onder de vrijheid van meningsuiting. ,,It giet wol hiel fier wat se seit, mar se is der frij yn.”

Aanmeldingen uit het hele land

Het is voor Idsardi geen optie om Pieksma op non-actief te stellen. ,,We hawwe 3600 pasjinten. Dy kin ik ûnmooglik allegear allinnich sjen.” Naast Idsardi en Pieksma, de twee vaste huisartsen, zijn in de praktijk nog drie waarnemers actief.

Naast alle vragen van patiënten krijgt de praktijk ook veel berichten van mensen die wél blij zijn met de houding van Pieksma. Zo meldden zich al ,,tweintich oant tritich minsken”, aldus Idsardi, die juist graag patiënt bij de huisarts willen worden. De aanmeldingen kwamen uit het hele land. Ze werden afgewezen omdat ze over het algemeen veel te ver uit de buurt wonen.

Pieksma zegt dat zijzelf door de situatie in een ,,spagaat” zit, maar wel achter het bericht staat op de website van de praktijk. ,,Ik kan me voorstellen dat ze zich moeten beschermen.”

Vaccineren

Over het vaccineren zegt ze dat ze het er niet per se mee oneens is, maar dat ze het nu nog veel te vroeg vindt om ermee te kunnen beginnen. Wat ze tegen een patiënt zegt die advies vraagt? ,,Ik zeg dan dat het ieders eigen keuze is, dat nog niets verplicht is en dat ikzelf er zo lang mogelijk mee wacht. Dan mogen ze zelf hun conclusies trekken.”

Zo’n opmerking kan formeel binnen de regels passen, deze is - zo erkent ze - niet in de geest van de RIVM-richtlijnen. ,,Maar patiënten weten ook van mij dat ik die richtlijnen niet echt onderschrijf, maar het in de praktijk wel móét doen.”

De komende tijd worden huisartsen ook ingezet voor het toedienen van coronavaccins. Pieksma zegt dat zijzelf dat niet zou willen doen. ,,Maar dat hoeft gelukkig ook niet. Ik werk altijd ‘s ochtends en wij geven de vaccins aan het eind van de dag. Daar heb ik geluk mee.”

'Ik heb me niet gerealiseerd wat dit voor de praktijk betekent'

Het enige dat Pieksma nu bezien anders zou hebben gedaan, is de vermelding op haar Linkedin-account dat ze huisarts is bij de praktijk in Haulerwijk. Daar had ze kunnen volstaan met ‘huisarts’, zegt ze. ,,Ik heb me niet gerealiseerd wat dit voor de praktijk betekent, de dreiging met inspectie.”

Ze zegt zichzelf te zien als iemand die haar nek uitsteekt, en dat veel andere artsen achter haar staan. ,,Ik ben al ouder, ik ga dit jaar met pensioen. Als ik word gecorrigeerd door de inspectie raakt me dat niet echt meer.”

Idsardi zegt dat de kwestie haar erg aangrijpt. ,,It is hiel ferfelend en ik ha der in protte lest fan. Mar ik ha gjin sin yn in persoanlike fete, dêrfoar is se my ek te dierber.” Het in het openbaar afstand nemen van de huisarts ervoer ze al als een hele stap. ,,Mar it koe net oars, sy hâldt ek net op mei preekjen.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Ooststellingwerf
Coronavirus
Instagram