Om de broedende tapuit beter te beschermen, zijn honden (ook aangelijnd) niet langer welkom bij het Aekingerzand

Een tapuitmannetje. FOTO AALDRIK POT

Om kwetsbare grondbroeders zoals tapuit, nachtzwaluw en boom- en veldleeuwerik beter te beschermen, verlengt Staatsbosbeheer de periode waarin restricties gelden voor bezoekers van het Aekingerzand bij Appelscha.
Lees meer over
Ooststellingwerf

Voortaan betitelt de natuurbeheerder de periode van 1 maart tot 1 september hier als broedseizoen. Dit betekent dat er zowel aan het begin als het einde twee weken bijkomen. Daar horen zowel de vroege broeders, zoals tapuit en leeuwerik, als de laat nestelende nachtzwaluw van profiteren.

In deze zes maanden zijn honden, ook niet als ze zijn aangelijnd, niet welkom. Bezoekers wordt gevraagd alleen op de gemarkeerde wandelroutes te blijven. Oude beheerwegen en schapenpaadjes, die aantrekkelijk zijn als broedlocaties, worden afgesloten voor publiek, meldt boswachter Aaldrik Pot. De zandvlakte en de onbegroeide zandduinen van de Kale Duinen blijven wel toegankelijk.

De tapuit is een kwetsbare Natura 2000-soort die vooral in kustduinen broedt. Het Aekingerzand is in Nederland de enige uitzondering op die regel. De vogeltjes nestelen hier in rottende boomstobben en andere holten. Ze zijn gevoelig voor verstoring. Volgens Pot zijn er eerder geregeld nesten vertrapt en hebben nieuwsgierige honden de neiging hun neus in de holten te steken.

Vorig jaar golden ook al restricties vanaf half maart tot half augustus. Toen pakte het broedsucces van de tapuit al beter uit dan in voorgaande jaren. Om het publiek uitleg te geven worden bij de ingangen van het Aekingerzand binnenkort informatiepanelen geplaatst. Omdat er ook nog geen borden zijn geplaatst met de nieuwe datumgrenzen, zullen er tot en met 14 maart nog geen bekeuringen worden uitgeschreven. Boswachters en vrijwilligers zullen bezoekers wel aanspreken.

Nieuws

menu