Hoe moet het verder met de gymnastieklessen in Makkinga?

Hoe moet het verder met de gymnastieklessen in Makkinga? Ouders weten het niet meer, nu het niet lijkt te lukken om een eigen vereniging op te zetten.

De lessen worden gegeven in de gymzaal van dorpshuis Grietenijhûs in Makkinga.

De lessen worden gegeven in de gymzaal van dorpshuis Grietenijhûs in Makkinga. FOTO GOOGLE STREETVIEW

Het liep zo goed, zegt Froukje Tondeur. Sinds 2015 krijgt een groep kinderen tussen 3 en 8 jaar wekelijks les in de gymzaal van dorpshuis Grietenijhûs. Goed voor de ontwikkeling, en een mooi alternatief voor de kinderen die iets anders zoeken dan voetballen bij SC Makkinga.

Stageproject

De gymnastieklessen zijn opgezet door een studente als stageproject. Het bleek te voorzien in een behoefte: er waren al snel 35 kinderen ingeschreven. Al liggen alle lessen vanwege de coronamaatregelen alweer een tijdje stil: het zijn er nog steeds 19.

Tondeur raakte er enkele jaren geleden bij betrokken, omdat haar oudste dochter wel wat extra motorische ontwikkeling kon gebruiken. Ze was enthousiast en is inmiddels bestuurslid.

Op eigen benen

De lessen waren aanvankelijk opgezet onder de vlag van SC Makkinga, als tijdelijke constructie. De voetbalclub vindt nu dat de gymnastiektak na de zomer op eigen benen moet staan.

Het stelde de gymouders voor een probleem. Er waren al net twee bestuursleden gestopt, en de kinderen van een derde bestuurslid zijn bijna te oud voor de gymlessen. Een oproep in dorpskrant ‘Kermobri’ leverde nog niets op, en zo dreigt Tondeur straks alleen over te blijven. ,,Terwijl ik persoonlijk geen kaas heb gegeten van gymnastiekonderwijs. Ik was degene die notuleerde en cake bakte voor bij de vergadering. En dan zou ik alleen een club moeten oprichten. Dat wordt ‘m gewoon niet.”

En dat terwijl er net zicht is op meer nieuwe aanwas. De vaste lesmiddag wordt verplaatst van maandag naar dinsdag, zodat er geen overlap meer is met de peuterspeelgroep en er dus wellicht extra kinderen bij kunnen komen.

Deadline

De door henzelf ingestelde deadline van 20 april is inmiddels verstreken, maar Tondeur zegt dat zich ook de komende weken nog wel mensen kunnen melden. ,,Want het is wel heel belangrijk dat de gymnastiek blijft. Dat kinderen kunnen sporten en bewegen, maar ook samen dingen doen, samen dingen ondernemen.” Na groep 4 gaan de kinderen overigens naar grotere turnclubs.

Wellicht, zegt Tondeur, dat er weinig animo is omdat er meer mensen ‘van buiten’ in Makkinga wonen. ,,Het dorpsgevoel is misschien wat minder sterk geworden. Misschien dat er minder mensen zijn die wat voor het dorp willen doen.”

Toch blijft ze hopen. Ook, zegt ze, omdat het dorp verder al amper faciliteiten heeft. ,,Het zou heel jammer zijn dat dit stopt. Dan heb je hier niets meer behalve voetbal.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Ooststellingwerf