Groenleven profiteert van 'bedrijfsongevalletje' op provinciehuis: dwangsom gehalveerd voor aanleg drijvend zonnepark bij Oosterwolde

Een dwangsom opleggen per gewone post, en dus niet aangetekend? Dat kan niet, vindt de rechter. Een flater op het provinciehuis pakt goed uit voor Groenleven.

Het drijvende zonnepark van Groenleven in de zandput van Oenema in de Weperpolder tussen Oosterwolde en Veenhuizen.

Het drijvende zonnepark van Groenleven in de zandput van Oenema in de Weperpolder tussen Oosterwolde en Veenhuizen. FOTO JILMER POSTMA

De provincie Fryslân en Groenleven liggen al 2,5 jaar in de clinch over een drijvend zonnepark in de zandwinplas in de Weperpolder bij Oosterwolde. Groenleven was in november 2018 begonnen met de aanleg ervan, zonder ontheffing aan te vragen van de Wet natuurbescherming. En die was wel nodig: de zandwinplas is een belangrijke rust- en slaapplaats voor vogels uit het Fochteloërveen, en is ook door de provincie aangemerkt als slaapplaats voor ganzen.

Op aandringen van de Vogelbescherming greep de provincie in, aanvankelijk met waarschuwingen en later met een forse dwangsom van 20.000 euro per dag dat er nog werd doorgewerkt. Omdat Groenleven het zonnepark desondanks afmaakte, legde de provincie uiteindelijk een dwangsom op van in totaal 100.000 euro. Het bedrag werd later teruggebracht tot 80.000 euro.

Groenleven stapte daarop naar de rechter. Het bedrijf vond dat voor de aanleg niet zo’n ontheffing nodig was, en dat bovendien de dwangsom veel te hoog was.

Brief kwam laat

De bestuursrechter in Groningen oordeelt dat de provincie geheel in haar recht staat. Toch wordt de dwangsom gehalveerd. De brief die de provincie via de gewone post had verstuurd, kwam volgens Groenleven pas zes dagen nadat die op de bus was gedaan aan. De rechter gelooft het bedrijf. Als de provincie zeker had willen zijn dat de brief meteen zou aankomen, stelt de rechter, had die via e-mail of lijfelijk moeten worden bezorgd.

Willem Biesheuvel van Groenleven vermoedt dat de late bezorging te maken had met de kerstperiode: de brief werd verstuurd anderhalve week voor de kerstvakantie, traditioneel drukke weken voor de post. ,,Het verbaasde ons wel een beetje dat het niet per aangetekende post was gebeurd.”

Provinciewoordvoerder Peter van den Meerschaut zegt dat het een interne fout op het provinciehuis is geweest. Dergelijke brieven worden normaliter altijd aangetekend verstuurd, aldus de woordvoerder. ,,Noem het een bedrijfsongevalletje. Er stond ‘aangetekend versturen’ bij, maar ergens in de administratie is het verkeerd gegaan.”

Vrede met uitspraak

Biesheuvel van Groenleven zegt verder ,,vrede te hebben” met de uitspraak, al is het bedrijf het er inhoudelijk nog steeds niet mee eens. Hij zegt dat het geen optie was om het werk halverwege te stoppen, zoals de provincie eiste. ,,Dat had te maken met de veiligheid. Het lag al half op het water, je kunt het niet half afmaken.” Het ging volgens hem om een unieke situatie, die niet veel vaker zal voorkomen. Achteraf heeft de provincie overigens alsnog de ontheffing verleend.

Het zonnepark was het eerste drijvende park van Groenleven en diende als proefopstelling voor nieuwe drijvende zonneparken. Mede daarom is het park ook relatief klein. Het omvat 5500 panelen op 1,5 hectare, goed voor een piekvermogen van 2 megawatt.

Het plan om het park uiteindelijk te vertienvoudigen tot een piekvermogen van 19 megawatt, wat Groenleven destijds van plan was, is inmiddels van de baan. Daarvoor lag sinds 2016 nog 20 miljoen euro rijkssubsidie klaar, maar dat bedrag is inmiddels vervallen omdat de realisatie te lang heeft geduurd.

Nieuw uitbreidingsplan

Het bedrijf werkt nu aan een nieuw uitbreidingsplan. Volgens Biesheuvel moet het park uiteindelijk 6 tot 7 hectare groot worden. Omdat panelen inmiddels ruwweg de helft meer elektriciteit kunnen produceren dan in 2018, wordt het vermogen geschat op 10 tot 12 megawattpiek.

Biesheuvel hoopt volgend jaar beter in beeld te hebben of en wanneer de uitbreiding mogelijk is.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Ooststellingwerf
Zonnepanelen