GroenLinks treedt toe tot coalitie Ooststellingwerf

Het gemeentehuis van Ooststellingwerf. FOTO PROVINCIE FRYSLÂN

GroenLinks sluit zich aan bij de coalitie in Ooststellingwerf. De partij zegt zich goed te kunnen vinden in het huidige beleid. Het maakt dat de coalitie weer een meerderheid heeft.
Lees meer over
Ooststellingwerf

Het besluit is genomen in een gezamenlijke vergadering waarin de voltallige fracties van GroenLinks en de al zittende coalitiepartijen (CDA, Ooststellingwerfs Belang en PvdA) online aanwezig waren.

Bij veel belangrijke besluiten zat GroenLinks dichter bij de lijn van het college dan bij de lijn van de oppositie. Door een aantal fracties werd GroenLinks beschouwd als gedoogpartner en dit voelde volgens GroenLinks onbevredigend, omdat hier geen sprake van was. ‘De fractie van GroenLinks vond vaak dat het college het raadsprogramma op een goede manier uitvoerde en de voor GroenLinks belangrijke doelstellingen, zoals duurzaamheid, inclusiviteit en het bevorderen van gelijkheid voldoende aan bod kwamen’, staat in een verklaring.

GroenLinks nam daarom het initiatief om in gesprek te gaan over toetreding en dat werd door de andere fracties dus omarmd. Er wordt gesteld dat door het vormen van een meerderheidscoalitie, de nieuwe coalitie hoopt te komen tot een meer daadkrachtige uitvoering van het unaniem vastgestelde raadsprogramma.

In december werd nog Marian Jager-Wöltgens als partij-onafhankelijke wethouder aan het college toegevoegd, vooral om - na het uiteenvallen van Ooststellingwerfs Belang - een college te houden dat breed wordt gedragen in de raad. Het is niet zo dat er nu nog een wethouder bij komt, dat vindt GroenLinks niet nodig. De fractie voelt zich door alle wethouders vertegenwoordigd in het college, in het bijzonder door PvdA-wethouder Fimke Hijlkema. ‘Daar wethouder Hijlkema veel onderdelen in haar portefeuille heeft die GroenLinks aanspreken zal wethouder Hijlkema op deze specifieke onderdelen GroenLinks ook vertegenwoordigen.’

Nieuws

menu