'Gemeente Ooststellingwerf handelde juist na datalek'

Het gemeentehuis van Ooststellingwerf in Oosterwolde. FOTO SHUTTERSTOCK

De gemeente Ooststellingwerf heeft juist gehandeld nadat zij per abuis persoonsgegevens heeft gelekt in een e-mail van juli 2021 aan tientallen ondernemers over de TOZO-regeling.
Lees meer over
Ooststellingwerf

Daarbij werden alle mailadressen in cc vermeld. Volgens een woordvoerder is de situatie onmiddellijk gemeld aan de functionaris gegevensbescherming van de gemeente, die de melder zijn excuses heeft aangeboden.

Het datalek is ook gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, die de kans op nadelige gevolgen van de lek voor de betrokkenen als klein heeft ingeschat.

‘Wij zijn aanvullend niet benaderd voor het geven van een toelichting, omdat wij als gemeente juist hebben gehandeld’, aldus de woordvoerder.

Nieuws

menu