Gemeente Ooststellingwerf stuurt opnieuw deurwaarder op circuit Prikkedam af

Motorcrosscircuit De Prikkedam bij Makkinga.

Motorcrosscircuit De Prikkedam bij Makkinga. Foto: Rens Hooyenga

De gemeente Ooststellingwerf schakelt een deurwaarder in om alsnog het geld te innen dat de motorsportvereniging MSV Prikkedam aan dwangsommen moet betalen. Dat kan volgens wethouder Marcel Bos in de praktijk betekenen dat er beslag wordt gelegd.
Lees meer over
Ooststellingwerf

Het aantal dwangbevelen en dwangsommen na het vaststellen van het overschrijden van de geluidsnormen stapelt steeds verder op. Eerder betaalde de vereniging vijf dwangsommen voor het overtreden van de geluidsvoorschriften, maar daarmee was het geluidsprobleem nog niet weg, dus volgden nieuwe dwangsommen.

Op 7 mei 2019 werd na nieuwe geluidsmetingen in de omgeving van het circuit een tweede last onder dwangsom opgelegd. Daarvan zijn inmiddels ook alweer vier dwangsommen verbeurd. Het gaat nu om 4000 euro boete per overtreding van de geluidsnormen. De eerste twee daarvan zijn nog niet betaald. Dit ondanks dat hier wel een herinnering en aanmaning voor is gestuurd.

Opnieuw een dwangbevel

De MSV tekende bezwaar aan, maar dit is door het college van b. en w. van de gemeente ongegrond verklaard. En dus volgt voor deze twee dwangsommen nu ook een dwangbevel. Het college vindt dat de gemeente ook in beginsel de plicht heeft tot invordering over te gaan.

Het gaat nu dus om 8000 euro, exclusief aanmaningskosten en deurwaarderskosten. Maar daarmee is de kous nog niet af, want de twee andere dwangsommen zijn ook nog niet betaald. Deze zijn echter nog niet zover in de procedure dat hiervoor een dwangbevel kan worden uitgevaardigd. In totaal gaat het voor de vereniging inmiddels om 26.000 euro aan boetes.

Voor de MSV liep de druk deze zomer dus flink op. De MSV meldde op 2 juli op Facebook: „Helaas kan er op de Prikkedam de komende vier weken geen vrije training plaatsvinden omdat we het risico op nóg meer dwangsommen niet kunnen nemen.” Het bestuur van de MSV wil nu niet reageren.