Gemeente Ooststellingwerf stuurt opnieuw deurwaarder op circuit Prikkedam af

Motorcrosscircuit De Prikkedam bij Makkinga.

Motorcrosscircuit De Prikkedam bij Makkinga. Foto: Rens Hooyenga

De gemeente Ooststellingwerf schakelt een deurwaarder in om alsnog het geld te innen dat de motorsportvereniging MSV Prikkedam aan dwangsommen moet betalen. Dat kan volgens wethouder Marcel Bos in de praktijk betekenen dat er beslag wordt gelegd.
Lees meer over
Ooststellingwerf

Het aantal dwangbevelen en dwangsommen na het vaststellen van het overschrijden van de geluidsnormen stapelt steeds verder op. Eerder betaalde de vereniging vijf dwangsommen voor het overtreden van de geluidsvoorschriften, maar daarmee was het geluidsprobleem nog niet weg, dus volgden nieuwe dwangsommen.