Gemeente Ooststellingwerf geeft 10.000 euro subsidie voor realisatie kunstwerk in Makkinga

Het gemeentehuis van Ooststellingwerf in Oosterwolde. FOTO ARCHIEF LC

Het college van Ooststellingwerf heeft besloten om in te stemmen met een eenmalige subsidie van 10.000 euro aan dorpsbelang Makkinga voor de ontwikkeling en plaatsing van een nieuw kunstwerk in Makkinga.
Lees meer over
Ooststellingwerf

Dorpsbelang Makkinga en kunstenaar Peter Hiemstra zijn sinds 2018 bezig om het huidige kunstwerk bij de melkfabriek in Makkinga te vervangen door een nieuw kunstwerk. Het oude kunstwerk is vervallen en ernstig beschadigd. Twee maanden geleden heeft het bestuur van dorpsbelang Makkinga gekozen voor het definitieve ontwerp. Op 27 november 2018 heeft het college al besloten een subsidie van 7500 euro beschikbaar te stellen voor een nieuw te plaatsen kunstwerk in Makkinga onder de voorwaarde van cofinanciering.

Destijds is hiervoor 7500 euro gereserveerd in de post kunst en cultuur incidenteel. De afgelopen twee jaar heeft dorpsbelang Makkinga meerdere pogingen gedaan om bij instanties bedragen voor cofinanciering te realiseren, maar helaas zonder resultaat. Na lang beraad hebben de verschillende partijen gekozen voor een goedkoper ontwerp en een subsidie-aanvraag bij de gemeente voor het volledige bedrag van 10.000.

Nieuws

menu