Gemeente Ooststellingwerf gaat roeken in Oosterwolde verhuizen en hoopt dat nieuwe locatie vogels bevalt

Het gemeentehuis van Ooststellingwerf in Oosterwolde. FOTO ARCHIEF LC

De raad van Ooststellingwerf zette woensdagavond unaniem het licht op groen om in Oosterwolde roeken met zachte hand te verhuizen. De hoop is dat de beschermde roeken op een nieuwe broedplek minder overlast zullen veroorzaken, als ze daar tenminste willen blijven. Want echt voorspelbaar is de afloop van de hele roekenoperatie niet.
Lees meer over
Ooststellingwerf

Al in december worden volgens wethouder Fimke Hijlkema de 125 nesten aan de Karnakkers en de omgeving van de Kuunderhof in Oosterwolde weggehaald en verplaatst. Daarbij moeten bomen op een bepaalde manier worden gesnoeid.

Ten noorden van Oosterwolde, zo’n 500 meter van de broedbomen aan de Karnakkers, kunnen de roeken de gemeentelijke bomen in aan het Oost ter hoogte van de N919. Ten westen van Oosterwolde, aan de Duisterweg, staan gemeentelijke bomen bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Deze plek is een kilometer verwijderd van de Kuunderhof.

Vanuit de raad werd nog wel gevraagd of de vogels op de nieuwe plekken geen overlast kunnen veroorzaken. De wethouder stelde ze gerust. ,,We hebben meerdere plekken onderzocht, de meest geschikte plekken zorgen voor de minste overlast. Op deze plekken is de overlast beheersbaar.”

Honkvast in 2024

Het is wel een operatie die volgens Hijlkema enige tijd vraagt. Ze hoopt dat de roeken honkvast zijn in 2024. Bij het verjagen mogen laserpennen worden ingezet. Berend Leistra van de ChristenUnie betwijfelt of de roeken dat doen wat de gemeente wil. ,,In de bebouwde kom hebben ze minder vijanden.”

De verhuiskosten van de vogels liggen ergens tussen 62.000 en 96.500 euro. De raad is bereid dat geld beschikbaar te stellen en verwacht dat buurtbewoners helpen om de kosten te drukken. De bereidheid om te helpen is volgens een woordvoerder van de Vereniging van Eigenaren Kuunderhof groot. De provincie heeft een ontheffing verleend voor voorbereiding en de verjaging van de roek. Liever een planmatige verplaatsing dan een ongecoördineerde verstoring, zo is de reactie in Leeuwarden.

Geklaagd

Vanaf 2017 wordt er geklaagd over ernstige overlast aan de Karnakkers en de omgeving van de Kuunderhof in Oosterwolde. Albert de Jong, voorzitter van de bewonerscommissie Oosterwolde-Zuid, zei de raadscommissie dat het probleem bij de Kuunderhof aanvankelijk nog wel onder controle was. Maar inmiddels is het broedgebied flink uitgebreid in vooral gemeentelijke bomen. De verwachting is dat de roekenkolonies zich de komende jaren zullen uitbreiden.

Uit een onderzoekje van de commissie blijkt dat 44 gezinnen er last van hebben. De luidruchtige roeken melden zich een uur voor zonsopkomst en zijn actief tot het donker wordt. Ze vormen ook een bedreiging voor de lak van auto’s. Het gevolg is dat enkele buurtbewoners zelf al pogingen ondernamen om de roeken te verjagen. Dit leidde weer tot ergernis bij andere buurtbewoners, die zagen hoe de roeken een eindje verder in de straat gingen broeden.

De gemeente is samen met de bewoners van mening dat de overlast nu meer is dan je redelijkerwijs mag verwachten, waardoor de kwaliteit van leven van omwonenden op deze locaties in het geding komt en neemt daarom nu maatregelen.

Nieuws

menu