Gemeente Ooststellingwerf duikt vanaf 2022 de rode cijfers in

Het gemeentehuis van Ooststellingwerf in Oosterwolde. FOTO ARCHIEF LC/NIELS WESTRA

De gemeente Ooststellingwerf staat er volgend jaar financieel nog goed voor, maar vanaf 2022 is het begrotingsperspectief negatief en ligt er volgens het college een grote opgave om de begroting structureel in evenwicht te krijgen.
Lees meer over
Ooststellingwerf

Vanwege dit slechte vooruitzicht wil de gemeente alle taken tegen het licht houden, maar hoe dat in de praktijk gaat is vooralsnog niet duidelijk.

Volgend jaar wordt de begroting nog afgesloten met een overschot van 662.000 euro. Maar in 2022 wordt het perspectief dus somber, dan eindigt de begroting met 911.000 euro in de min. In 2023 is dat 773.000 in de min en in 2024 641.000 euro. Bovendien zijn er onzekere factoren, die het resultaat nog verder negatief kunnen beïnvloeden, zoals de herverdeling van het gemeentefonds, de gevolgen op langere termijn van de coronacrisis en de onzekerheid van de extra middelen voor de tekorten op jeugdzorg die de gemeente al wel structureel in de begroting heeft geraamd.

Doen wat er gedaan wordt en niks meer

Het college neemt alvast een voorschot op de moeilijke tijden die komen, geënt op de vastgestelde kaders. Kortom: vooral doen wat er al gedaan wordt en niks meer. „We blijven bestaand beleid uitvoeren en gaan door met de grote opgaven. Zoals het uitvoeren van de ‘visie op samenleven’.”

De gemeente blijft onder andere zorgen voor ondersteuning van dorpen door opbouwwerkers in te zetten. De investeringen in de vernieuwde wijk Haerenkwartier in Oosterwolde gaan volop door. „We kijken met vertrouwen naar de ontwikkelingen in het winkelhart van Oosterwolde. De aanpak van leegstand en de marketing pakken we samen op, het busstation krijgt een upgrade en de (verwachte) nieuwbouw van de supermarkt toont de nodige bedrijvigheid.” In 2021 krijgen inwoners een eenmalige korting op de rioolheffing. De korting is in totaal 219.000 euro.

Nieuws

menu