Fusieperikelen droegen bij aan exodus Ooststellingwerfs Belang

Van zeven raadsleden en twee wethouders in 2018 naar drie raadsleden en slechts één wethouder twee jaar later. Volgens partijverlaters zijn een gebrek aan eenheid en fusieperikelen redenen voor de exodus bij Ooststellingwerfs Belang.

Het gemeentehuis van Ooststellingwerf in Oosterwolde.

Het gemeentehuis van Ooststellingwerf in Oosterwolde. FOTO ARCHIEF LC/NIELS WESTRA

Lees meer over
Ooststellingwerf

Met het vertrek van Niels van den Berg van Ooststellingwerfs Belang (OB) naar StellingwerfPLUS vorige week zit de meerderheid van de verkozen raadsleden van OB inmiddels ergens anders. Begin juli vertrok Edwin Meijerhof en in september 2018 deden Wolter Slager en Jenny Dolsma dat al, de laatste twee vormen nu de fractie WijLokaal. Allemaal noemden ze bij vertrek het gebrek aan eenheid binnen de fractie als reden.

Nieuws

menu