Bouw zonnepark bij Oosterwolde mag doorgaan

Aanleg van een groot zonnepark langs de N381 tussen Oosterwolde en Appelscha. Foto: @

De ontwikkeling van het zonnepark bij Oosterwolde kan doorgaan, dat meldt het collega van Ooststellingwerf. De omgevingsvergunning is onherroepelijk geworden, omdat van de aanvankelijke vijf bezwaarmakers niemand hoger beroep heeft aangetekend.
Lees meer over
Ooststellingwerf

GroenLeven BV ontwikkelt bij Oosterwolde het zonnepark Venekoten in opdracht van Maatschap De Boer. Het betreft een gebied van circa 51 hectare. De locatie betreft percelen ten zuidoosten van het Ecomunitypark bij Oosterwolde, ten noordoosten van de N381. Het zonnepark bestaat uit twee fasen. Fase 1 (bijna 6 hectare) is aangelegd. Fase 2 zal ongeveer 45 hectare groot worden.

De Friese Milieu Federatie vond dat er niet genoeg rekening gehouden werd met het landschap, de cultuurhistorie en de bewoners. Het zonnepark zou het uitzicht van omwonenden belemmeren en een storende glinstering veroorzaken. Het college stelde dat er geen recht bestaat op een blijvend vrij uitzicht. „Met het verlenen van de omgevingsvergunning wordt het woon- en leefklimaat van reclamanten niet onevenredig aangetast, onder andere vanwege de afstand van de woning van reclamanten tot het (mogelijke) zonnepark. Deze bedraagt ruim 800 meter.” De glinsteringen zouden gering zijn. De gemeenteraad steunde die visie in juni 2019.

Nieuws

menu