Bouw van negen woningen aan de Wrongel in Oosterwolde ligt stil: 'We hebben een fout gemaakt'

De gemeente zal de procedure opnieuw moeten doen. Tot die tijd wordt er niet gebouwd op de grond. 

De gemeente zal de procedure opnieuw moeten doen. Tot die tijd wordt er niet gebouwd op de grond. 

De bouw van negen woningen aan de Nanningaweg en de Wrongel in Oosterwolde gaat vooralsnog niet door. De vergunning is door de gemeente Ooststellingwerf verleend in strijd met de regels van het geldende bestemmingsplan.
Lees meer over
Ooststellingwerf

Het college neemt dat oordeel over van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften. Die behandelde in november een klacht van een bewoner van de Wrongel. De commissie adviseerde na de hoorzitting het college om het bezwaarschrift gegrond te verklaren, het bestreden besluit te herroepen en de gevraagde omgevingsvergunning alsnog te weigeren.

Dat is nu dus gebeurd. Het gaat om het niet naleven van de bouwvlakken in het bestemmingsplan. De gemeente heeft zich niet gehouden aan de rooilijnen. De procedure moet opnieuw.

‘Voldoet aan redelijke eisen’

De welstandscommissie had het plan ook beoordeeld en verklaarde vorig jaar juni dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. En dus werd toen in de zomer een omgevingsvergunning verleend voor de woningen, waarna het bezwaarschrift volgde.

Het is nu dus onduidelijk wanneer het project wordt opgeleverd en de openbare ruimte door de projectontwikkelaar eindelijk aan de gemeente wordt overgedragen. Klachten over onder meer de verlichting zijn vooralsnog het probleem van de projectontwikkelaar, zo zei wethouder Jelke Nijboer in een commissievergadering. ,,Het is een vervelende situatie, de bewoners zitten al jaren met problemen.’’