Bezwaren zorgappartementen in Oosterwolde afgewezen

Een es. Bij de boom in Oosterwolde hebben zich beschermde dier- en plantensoorten gevestigd.

Een es. Bij de boom in Oosterwolde hebben zich beschermde dier- en plantensoorten gevestigd. Foto: LC

De bouw van zes (zorg)appartementen aan ‘t Oost 60 in Oosterwolde kan doorgaan. De Raad van State wijst alle bezwaren af.
Lees meer over
Ooststellingwerf

Door twee omwonenden was beroep bij de Raad van State aangetekend tegen het besluit van de gemeente Ooststellingwerf om een omgevingsvergunning te verlenen. Hierbij wordt toestemming gegeven om de bestaande woning te slopen en te vervangen door zes appartementen. De bezwaarmakers wonen direct naast het plangebied en 40 meter er vandaan. Zij vrezen aantasting van het woon- en leefklimaat.