Bewoners flat Oosterwolde na explosie voorlopig niet naar huis

FOTO PERSBUREAU METER

FOTO PERSBUREAU METER

De inwoners van het flatgebouw in Oosterwolde die zaterdagavond na een vermoedelijke gasexplosie hun woningen uit moesten, kunnen voorlopig niet terugkeren. De veiligheidsregio Fryslân meldt dat het pand te onveilig is om te betreden. Maandag bekijken de gemeente Ooststellingwerf en woningbedrijf WoonFriesland wat de vervolgstappen zijn.
Lees meer over
Ooststellingwerf

Het gaat om twaalf bewoners van de in totaal elf woningen van het complex aan de Gijenham. Zij zijn overgebracht naar het gemeentehuis en er wordt nog bekeken waar ze de nacht zullen doorbrengen.

Scheuren in de zijmuur