Batterij moet energie van Zonnepark Molenbosch in Oldeberkoop opslaan. Ooststellingwerf wil in principe meewerken aan dat plan

De zonnepanelen hebben dus al in maart de eerste kWh aan energiebedrijf Vandebron kunnen leveren.

De zonnepanelen hebben dus al in maart de eerste kWh aan energiebedrijf Vandebron kunnen leveren. Johan ter Schuur

Het college van de gemeente Ooststellingwerf wil in principe meewerken aan de realisatie van een energieopslagsysteem op het Zonnepark Molenbosch in Oldeberkoop. Zo’n batterij maakt het mogelijk om de zonne-energie van het park lokaal op te slaan.
Lees meer over
Ooststellingwerf

Het college stelt wel meerdere voorwaarden. Zo moet de omgeving betrokken worden bij de plannen en moet het systeem aan een aantal veiligheidseisen voldoen. Ook de veiligheidsregio zal akkoord moeten gaan.

De batterij zorgt ervoor dat de elektriciteitsopwekking van het zonnepark beter wordt benut. Zo kan het systeem tijdelijk energie opslaan als de zonnepanelen meer energie produceren dan op het elektriciteitsnet past.

Het plan draagt volgens het college bij aan de energieneutraaldoelstelling van de gemeente Ooststellingwerf.