Adviseur: nationale wedstrijden op Prikkedam feitelijk onmogelijk

Motorcrosscircuit De Prikkedam bij Makkinga. Foto: Rens Hooyenga

Een onafhankelijke deskundige plaats kritische kanttekeningen bij de plannen voor het motorcircuit De Prikkedam in Makkinga. Er is in de praktijk al snel sprake van overschrijding van de geluidsgrenzen. De afdeling bestuursrechtsspraak had om advies gevraagd nu er een oordeel moet worden geveld over het bestemmingsplan.

Er zitten nogal wat haken en ogen aan het behoud van het circuit, nadat het vorige bestemmingsplan in 2014 door de raad van State is vernietigd. Het draait vooral om het woon- en leefklimaat van een omwonende, die zich verzet tegen het plan. Daarbij is meegewogen dat alle motoren aan de eisen van de bond voldoen en dat er een geluidsscherm zonder gaten en kieren wordt geplaatst van twee meter hoog en 150 meter lengte. Over het scherm zelf is de adviseur positief.

De vraag is ook of alle motoren wel voldoen aan de KNMV-eis van maximaal 94 dB. Dat wordt in het plan genoemd als een maatregel om het lawaai beheersbaar te houden. Maar die eis koppelt de KNMV niet aan nationale competitiewedstrijden. Het bestemmingsplan sluit deze wedstrijden niet uit. Een gemiddelde waarde van 122 dB wordt door Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, kortweg STAB, dan ook realistischer gevonden. Bovendien is de eis van 94 dB helemaal niet in de planregels vastgelegd. STAB komt tot de conclusie dat je dus ‘feitelijk’ geen nationale competitiewedstrijden in Makkinga kunt houden en constateert ook dat het akoestisch onderzoek niet meeweegt. En is het geluid van de omroepinstallatie eigenlijk wel mee gerekend?

De MSV Makkinga heeft aangevoerd dat er meer met viertact-motoren wordt gereden dan met de lawaaierig tweetact, die door de viertacten overstemd zouden worden. Maar ook de keuze van de motoren is niet als voorwaarde in het bestemmingsplan opgenomen. Je zou dus best alleen met tweetactmotoren de baan op kunnen. STAB stelt voor vast te leggen welk aandeel aan tweetaktmotoren is toegestaan, anders moet je een toeslag rekenen van 5 dB. En dan ga je weer over de grenzen heen. Er wordt verder ook geen maximum gesteld aan het aantal motoren dat de baan op mag. Voor de gemeente is het aantal crossuren maatgevend (240 bij wedstrijden). Maar volgens STAB betekent dat nog steeds dat je ook met 160 motoren aan de maximale gemiddelde waarde moet voldoen. Dat kan betekenen dat de crosstijd per deelnemer verminderd moet worden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Ooststellingwerf