Adviseur: nationale wedstrijden op Prikkedam feitelijk onmogelijk

Motorcrosscircuit De Prikkedam bij Makkinga.

Motorcrosscircuit De Prikkedam bij Makkinga. Foto: Rens Hooyenga

Een onafhankelijke deskundige plaats kritische kanttekeningen bij de plannen voor het motorcircuit De Prikkedam in Makkinga. Er is in de praktijk al snel sprake van overschrijding van de geluidsgrenzen. De afdeling bestuursrechtsspraak had om advies gevraagd nu er een oordeel moet worden geveld over het bestemmingsplan.
Lees meer over
Ooststellingwerf

Er zitten nogal wat haken en ogen aan het behoud van het circuit, nadat het vorige bestemmingsplan in 2014 door de raad van State is vernietigd. Het draait vooral om het woon- en leefklimaat van een omwonende, die zich verzet tegen het plan. Daarbij is meegewogen dat alle motoren aan de eisen van de bond voldoen en dat er een geluidsscherm zonder gaten en kieren wordt geplaatst van twee meter hoog en 150 meter lengte. Over het scherm zelf is de adviseur positief.