‘Groenleven voldoet niet aan voorwaarden zonnepark Haulerwijk’

Zonnepark Haulerwijk. FOTO RENS HOOYENGA

Bij de realisatie van het zonnepanelenpark aan de noordwestkant van Haulerwijk in 2017-2018 zijn met de aangrenzende bewoners afspraken gemaakt over een landschappelijke inpassing van de zonnepanelen. De fractie van de ChristenUnie constateert echter dat door het bedrijf Groenleven niet wordt voldaan aan de voorwaarden, die in het bestemmingsplan van het zonnepanelenpark worden gesteld.

Groenleven heeft in overleg met de bewoners rond de 20.000 zonnepanelen beplanting aangebracht. Bewoners constateerden dat Groenleven onvoldoende zorg draagt voor het groeien en in stand houden van de groenstrook. Ze hebben dit al meerdere malen bij Groenleven aangekaart. Bewoners zijn ook van oordeel dat de groenstrook zo niet een dusdanige vorm krijgt waarbij je kunt spreken van een goede landschappelijke inpassing.

De ChristenUnie stelt er nu schriftelijke vragen over. Volgens fractievoorzitter Berend Leistra zal Groenleven met het beheer dat zij nu uitvoeren nimmer voldoen aan de uitgangspunten zoals opgenomen in het bestemmingsplan. ,,Is het college bereid om hier handhavend op te treden en vervolgens samen met bewoners en Groenleven tot een oplossing te komen die voldoet aan de voorwaarden van het bestemmingsplan?’’

Camera’s

Voorts zijn er zowel aan de kant van de Hoofdweg als het industrieterrein door Groenleven medio december 2018 op een grote hoogte - volgens Leistra zonder overleg met de omgeving - camera’s geplaatst. In de aanloop naar het plan is de bewoners volgens hem toegezegd dat camera’s en/of verlichting op het terrein niet aan de orde was.

,,Dit werd als zo vanzelfsprekend beschouwd dat het nergens is vastgelegd. Toen bewoners daar vragen over stelden kregen van GroenLeven te horen dat de camera’s tijdelijk waren neergezet in verband met de feestdagen. Ze staan er nog steeds. Is het college het met ons eens dat door deze opstelling van de camera de privacy van de bewoners in het geding is en wordt met Groenleven in contact getreden om deze te verwijderen?’’

GroenLeven zei tegen Leistra dat de camera’s niet weg kunnen in verband met de veiligheid. Het terrein kan niet afgesloten worden. ,,Afsluiten van het terrein is wel vastgelegd in het plan. Er wordt door Groenleven echter geen actie genomen het terrein af te sluiten, je kan er zo op.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Ooststellingwerf