Samen met

Vaste skûtsjefans Stêd Dockum blijven gedreven door de historie

Tussen de brugbalken van de Altenabrug door wijst Sytze van der Werf, in het bijzijn van zijn neef Henk en zijn echtgenote Thea, naar de plek waar het ‘skûtsje fan pake’ door de Barkmeijers werd gebouwd. De scheepswerf zat achter de locatie waar nu het pannenkoekschip ligt. Foto Jelle Raap

Drie jaar geleden stapte de nu 71-jarige Sytse van der Werf in Dokkum op zijn racefiets voor een ritje naar Woudsend. ,,Ik woe it skûtsjesilen by de Yndyk ûnder Wâldsein wolris sjen”. Zijn neef en nicht Henk en Thea van der Werf (67/61 jaar) stonden daar al met hun camper voor het volgen van het Dockumer skûtsje. ,,Sytse kaam in oere as njoggen del. Hy wie ta ús ferbjustering moarns trije oere al fan hûs gong”. De racefietser van toen kan dat beamen: ,,Doe’t ik fuort gong, wie it noch dûnker. As jo sport sjen wolle, moatte jo ek sportyf wêze”.
Lees meer over
Nieuwe Dockumer Courant

DOKKUM - Alle drie zijn top-fans van het skûtsjesilen geworden, nadat in mei 2017 de geschiedenis van het skûtsje ‘Stêd Dockum’ boven water kwam. Het bleek tot veler verrassing op de werf van de Barkmeijers in de Bonifatiusstad te zijn gebouwd. Deze en andere informatie voerden hen in gedachten terug naar het schip van hun pake Kornelis of Knilles van der Werf (1887-1950) en beppe Ytsje Dijkstra (1892-1984). Op hun oom Kor na, die in 1936 het levenslicht zag, bleken al hun ooms en hun vader de roef van dit skûtsje als hun ‘ adres der geboorte ’ te hebben gekend. ,,Ynienen siet ik op it skûtsje mei yn gedachten ús heit njonken my. Ik koe wol gûle”, zo duidt Henk van der Werf de emotionele betekenis van zijn eerste stap op het ouderlijk adres. ,,Wy tochten allegearre dat dit skûtsje der allang net mear wie, oant it grutte nijs yn 2017 kaam”. Tot die tijd had hij naar eigen zeggen nauwelijks binding met de zeilerij. De nieuwste geschiedenis voor de familie maakte 2017 tot een scharnierjaar. ,,By de oanblik fan it roefke, sa’n smelle romte, tinke jo ynienen oan de grutte gesinnen fan doedestiids mei meastal in earmoedich bestean. Hoe hat it mooglik west om mei safolle minsken yn sa’n lytse romte in húshâlding te runnen ?” Thea en Henk die net een verhuizing van Noardburgum naar Kollum achter de rug hebben, wagen zich niet aan een vergelijking met de luxe van deze tijd.

Grut poadium

Dankzij de terugkeer van een verloren gewaand schip is de familie Van der Werf zich extra bewust geworden van haar wortels in Fryslân en de binding met water als werkveld. Het skûtsjenieuws uit 2017 resulteerde na zeker twee decennia in een grote familiereünie in Burgum. Hun pake Knilles is geboren in Garyp, hun beppe Ytsje in Hurdegaryp. Beiden zijn begraven bij de Kruiskerk in Burgum. Bij hun graf zijn tijdens de reünie bloemen gelegd. ,,De famyljebân is sûnt dy tiid folle sterker wurden”, vertelt Sytse van der Werf over de bindende factor. Het uitdiepen van de eigen familiegeschiedenis leidde tot een speciaal boek, een speciaal skûtsjelied en een speciale wens. ,,By de Admiraliteitsdagen is der al in grut poadium”, geeft Sytse aan. ,,As de Stêd Dockum fan de C-klasse by de IFKS promovearret nei de B en fan de B-klasse nei de A’s komt der in tiid dat dit poadium foar de nije kampioen is. Dat wurdt, yn Dockum, in geweldich grut feest”.

Vette D

De Dokkumer sponsorclub is dit jaar deels te herkennen aan een rood T-shirt met een vette D als opdruk. Henk en Thea zijn, in afwachting van hun nieuwe camper, dit jaar aangewezen op een luxe wagen voor de reis naar skûtsjewedstrijden. En Sytse heeft zich een elektrische fiets veroorloofd. ,,De bril en ‘verrekijker’ moatte mei, mar it gehoar-apparaat kin thús bliuwe. Dat skilt oan gewicht”, grapt de gitarist en liedschrijver. De wedstrijden thuis op tv volgen, is er vrijwel zeker niet bij. ,,It buorrelt no wer, foaral nei twa jierren mei koroana. Wy wolle der by wêze en der moat ek weris in famyljedei komme, mar dy komt der seker”, zo voorspelt Henk van der Werf. ,,Nei it silen dit jier”.

Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Leeuwarder Courant en Nieuwe Dockumer Courant

Nieuws

menu